Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Román o živote A. Dubčeka na webe – Ľuboš Jurík

Vážení priatelia a známi,
možno Vás zaujme informácia, že na webovej stránke Nového slova (www.noveslovo.sk) začína na pokračovanie vychádzať môj román o živote a posledných dňoch Alexandra Dubčeka s názvom ROK DLHŠÍ AKO STOROČIE. Je to obsiahly román o najznámejšom Slovákovi, ale aj o rokoch šesťdesiatych - až do tragickej smrti A. Dubčeka v roku 1992. Zatiaľ vyšli dve pokračovania a celé leto bude Nové slovo uverejňovať tento román, ktorý je síce fikciou, ale opiera sa o reálne fakty. Pokúsil som sa o experiment - román by mal knižne vyjsť v roku 2015, no ponúkam čitateľom možnosť vstupovať do príbehu a síce akýmsi interaktívnym spôsobom: kto by mal osobné zážitky, pripomienky, návrhy, kto si pamätá zlaté roky šesťdesiate, Pražskú jar, roky normalizácie, prenasledovanie ľudí obrodného procesu, november roku 1989 a rozdelenie republiky, kto zažil Dubčeka a jeho dobu a chcel by sa k tomu vyjadriť, stane sa spoluautorom knihy. Vaše prípadné pripomienky bude brať vážne a podľa možností ich zapracujem do textu. Keď máte záujem, prečítajte si zatiaľ uverejnené ukážky a počas celého leta budete mať možnosť sa k textu vyjadriť. Teším sa na Vaše názory.