Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rokovanie prešovského krajského parlamentu nebude nudné

V utorok 18. februára zasadne na svoje miesta približne šesťdesiatka poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) na svojom treťom rokovaní v novom volebnom období. Na rozdiel od niektorých rýdzo „štandardných“ zasadnutí toto sľubuje zaujímavý priebeh najmä v personálnej oblasti.

Po tom, čo úradujúci hlavný kontrolór PSK prednesie hneď v úvode programu správy o kontrolnej činnosti jeho útvaru, ktoré budú bodkou za jeho doterajšou činnosťou v päťročnom volebnom období, budú poslanci voliť jeho nástupcu. Výberová komisia totiž už zhodnotila prihlášky šestice kandidátov na tento dôležitý post a poslancom predloží nielen ich pracovné curriculum vitae, ale zrejme aj svoje hodnotenie. Vyhradený časový priestor pre oboznámenie poslancov so svojim pohľadom na kontrolnú činnosť dostanú aj všetci uchádzači o tento post. Kto sa však ujme žezla kontroly gazdovania celého kolosu krajskej samosprávy na najbližších päť rokov, to by malo byť jasné okolo poludnia, po ukončení tajného hlasovania.

Ďalšou personálnou záležitosťou bude schvaľovanie návrhu členov do výboru pre otázky zamestnanosti a do tretice aj voľba členov neposlancov komisií zastupiteľstva. V kuloároch sa očakáva či dôjde aj na voľbu podpredsedu či podpredsedov samosprávneho kraja, keďže riešenie tohto problému bolo z druhého zasadnutia (v januári) odsunuté práve na februárové rokovanie. Pre nezainteresovaných prichádzajú do úvahy až tri alternatívy (uvažovaný počet podpredsedov od jedného po troch), ale vo vedení kraja je možno v tejto veci už teraz definitívne jasno. Predovšetkým riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej kompetencii krajskej samosprávy bude zaujímať návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konania v školskom roku 2014/2015, do začiatku ktorých už veľa času nezostáva. Úplne normálne je však aj to, že poslanci budú musieť odobriť aj návrh prvej úpravy rozpočtu krajskej samosprávy v tomto roku...