Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:
  • Pavol Oszvald
    Pavol Oszvald

Rodina vynikajúcich fotografistov – Milan Kaľavský

Prešovský rodák Pavol Oszvald (13.11.1900 - 29.6.1968) patri k popredným predstaviteľom ateliérovej fotografie a zaradujeme ho na druhé miesto po Karolovi Divaldovi. Fotografoval začal v sedemnástich rokoch, základy odborného vzdelania získal v Divaldovom ateliéri, ktorý v tom čase viedol už nový majiteľ Ladislav Holenia a nachádzal sa na bývalej Košickej ulici c. 3 (v súčasnosti Hlavná ulica). Vo vzdelávaní pokračoval na štvorročnej Štátnej vyššej odbornej škole pre techniku fotografie a filmu v Mníchove. Pôsobil vo viacerých mestách strednej Európy. V rokoch 1925-1926 bol zamestnaný ako fotograf vo filmových ateliéroch nemeckej spoločnosti UFA v Berlíne Pracoval na troch známych nemých filmoch, Metropolis od Fritza Langa, Faust od Fridricha Wilhelma Murnauma a Variete od E.A. Duponta. V rokoch 1926-1934 pôsobil ako fotograf a technický vedúci v tomto odbore v Hamburgu, vo Vroclavi a neskôr v Londýne. V roku 1934 sa vrátil do rodného Prešova, kde si zriadil vlastný fotoateliér. Nachádzal sa na vtedajšej Hlinkovej - dnešnej Hlavnej - ulici č. 60, na poschodí nad lekárňou. Po znárodnení od roku 1950 pracoval vo svojom bývalom ateliéri vo funkcii vedúceho fotoateliéru Komunálnych služieb mesta Prešov do roku 1967, kedy odišiel do dôchodku. Počas svojho života Pavol Oszvald sa zúčastňoval na viacerých podujatiach profesionálnych fotografov. Svoje práce publikoval v odbornej i v ostatnej ilustrovanej tlači. Hovoril plynulé po anglicky, nemecky a maďarsky. Na celoštátnej výstave fotografov - odborníkov Československej republiky v roku 1937 získal striebornú medailu. Do publikácie Prešov v minulosti a dnes zhotovil všetky fotografie, následne pripravoval ďalšie fotografie pre dvojzväzkové Dejiny Prešova I. - II.

 

Základy fotografovania v ateliéri Pavla Oszvalda získali v roku 1955 Jozef Zubrický a Tibor Biath. Rodinu Pavla Oszvalda možno nazvať rodinou fotografistov. Manželka P. Oszvalda mala otca fotografa, najstarší syn Ladislav viedol fotolaboratórium na Katedre geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Mladší syn Peter žije v Nemecku, kam odišiel po otcovej smrti po udalostiach v Československú z augusta 1968. Vyštudoval architektúru (Bratislava, Áchen), pracoval ako architekt a neskôr sa dal na dráhu profesionálneho fotografa. Odkaz Pavla Oszvalda svojim potomkom bol tak silný, že aj jeho dcéra Beáta (1949-2016) sa dala na cestu fotografky. Pôsobila v Komunálnych službách na Hlavnej 66 v Prešove a v posledných rokoch ako živnostníčka v uvedenom fotoateliéri.

 

Odborné vedomosti Pavla Oszvalda, pracovné nasadenie a technická ateliérna zručnosť boli dôvodom jeho zaradenia do úspešnej knižnej publikácie Prešov fotografický od autorov Ladislava Cupera a Milana Kaľavského. Prezentácia uvedenej knihy sa uskutočnila koncom októbra vo výstavných priestoroch Galérie átrium na Floriánovej ulici. V spomínanej publikácii je podrobnejší opis jeho pôsobenia v oblasti fotografie, ktoré ho sprevádzala celým životom, a nie len jeho. Svoje skúsenosti vedel odovzdávať aj svojim nasledovníkom.

Pavol Oszvald zomrel 29.6.1968, je pochovaný na mestskom cintoríne v Prešove s ďalšími členmi rodiny. Rodinná hrobka sa nachádza neďaleko od posledného miesta odpočinku Karola Divalda, zakladateľa ateliérnej fotografie v Prešove.

 

FOTO: Milan Kaľavský a archív 

Zľava M. Kaľavský už ako učeň vo fotoslužbe u P. Oszvalda (3.9.1955). Uprostred L. Dravecký z Vranova. S objektívom z ateliérnej kamery v ruke je zamestnanec Adam Körtvelyessy.

Zľava M. Kaľavský už ako učeň vo fotoslužbe u P. Oszvalda (3.9.1955). Uprostred L. Dravecký z Vranova. S objektívom z ateliérnej kamery v ruke je zamestnanec Adam Körtvelyessy.