Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Registrácie pobytu občanov EÚ sa nebudú vykonávať

TASR - Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa nebudú vykonávať. Postačí, ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie Slovenska, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR a po skončení opatrení si prídu urobiť registráciu pobytu. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

"Štátni príslušníci tretích krajín si budú môcť požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať. Upozorňujeme však, že pri vstupe do budov sa bude skúmať to, či cudzinec dodržal povinnú 14-dňovú karanténu po príchode z cudziny," uviedla Bárdyová. Dodala, že ak cudzinec nedodrží karanténne opatrenia alebo ak nebude mať tvár zakrytú ochranným rúškom, prípadne tvár zahalenú iným spôsobom, nebude vpustený na stránkové pracovisko.

Bárdyová tiež pripomenula, že stránkové pracoviská oddelení cudzineckej polície do odvolania fungujú len v obmedzenom režime.