REGIÓN Milana Országha: Záverečné poslanecké zvonenie

Posledné pracovné rokovanie poslancov Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo presne v polovici októbra, malo poradové číslo 27 a dnes je už doznievajúcou minulosťou tretieho volebného obdobia krajskej samosprávy. Rokovanie bolo racionálne (s malými výnimkami predvádzania sa ľudí, pôsobiacich ako štvorročná brzda všetkých zasadnutí), vecné, ale rozlúčkovú náladu bolo cítiť z bezmála každého príspevku diskusie. Predseda Peter Chudík mal inú pozíciu ako v minulosti. Pre neho bolo ľahšie celé volebné obdobie, pretože na rozdiel od predchádajúcich dvoch mala tieto štyri roky ľavica, ktorú politicky reprezentuje, tesnú nadpolovičnú väčšinu, takže drvivý počet v odborných komisiách zastupiteľstva predrokovaných materiálov bol schvaľovaný bez kapricov a zbytočných politických vývrtiek. Plénum odľahčilo novú povolebnú poslaneckú garnitúru od jednej z najťažších povinností, schvaľovať budúcoročný rozpočet a rámcový rozpočet na roky 2014 až 2016.Nový, dnes už schválený rozpočet, pohybujúci sa na hranici 160 miliónov € je síce na prvý pohľad schodkový vo výške asi 3,7 milióna, ale v podstate ide o problém rezervného fondu, tvoriaceho sa počas minulých rokov. Pričom šéfka finančného odboru Úradu PSK Ing. Mária Holíková je už dnes presvedčená, že tohto roku dosiahne kraj možný prebytok vo výške do 11 miliónov. Najrozsiahlejší prírastok výdavkov v budúcom roku kraj plánuje v oblasti cestnej dopravy. Najviac finančných prostriedkov pohltí stredné školstvo (cca 69 mil.€), 25 miliónov sociálna oblasť, kultúra musí vyžiť z 8,2 milióna. Poslanci odobrili aj schvaľov aný návrh na obstaranie územnoplánovacích dokumentácií vo vzťahu k likvidácii vojenského obvodu Javorina, operačný plán zimnej údržby ciest kraja i návrh na udelenie Cien Prešovského samosprávneho kraja za rok 2013. Schvaľovali aj spolufinancovanie technickej pomoci určenej na prípravu investičného programu „Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji“. Časť majetkových prevodov však nechali na rozhodovanie po voľbách, i keď stihli darovať pozemky pod futbalovým ihriskom obce pod Braniskom, Bijacovce, za symbolickú sumu 1 €. Súčasní poslanci Z PSK sa posledný raz v tejto zostave uvidia na rozlúčkovom „kapurkovom“ zasadnutí v decembri, spojenom so slávnostným odovzdávaním Cien PSK za rok 2013. Trojicu schválených kandidátov (z 24 návrhov) tvoria súčasný minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, teroristami zavraždený horolezec Peter Šperka a profesor Karol Horák, literárny a dramatický tvorca i zakladateľ a organizačná chrbtica každoročného kultúrneho festivalu slovenských vysokoškolákov.