Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Po prvýkrát rýchla dohoda

Prvé skutočne pracovné rokovanie poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK) v novom volebnom období sa uskutočnilo hneď po skončení dlhého cyklu vianočných sviatkov, v utorok 7. januára 2014. Tento termín bol vlastne nadiktovaný blížiacou sa voľbou hlavného kontrolóra PSK, ktorá, aby bolo vyhovené paragrafu 19a zákona o samosprávnych krajoch, prebehne v tomto krajskom parlamente 18. februára s tým, že záujemci musia podať svoje prihlášky do 4. februára (14.30 hod.) a zvolený kandidát sa vlastného výkonu funkcie ujme 1. apríla. Samotná voľba sa uskutoční tajným hlasovaním po tom, čo jednotliví kandidáti predstavia poslaneckému plénu svoju doterajšiu prácu a odborné i osobnostné predpoklady v monológu trvajúcom maximálne 5 minút.

Nový poslanecký zbor si však najskôr musel odobriť návrh zasadacieho poriadku a v ďalšom programe sa zaoberal aj návrhom na zriadenie odborných komisií pri zastupiteľstve. Ich výsledný zoznam v podstate kopíruje doterajší počet jedenástich. – Pri tvorbe návrhu sme sa snažili obsadiť komisie tak, aby každý poslanec mal možnosť pracovať vo svojej odbornosti, v niektorých prípadoch sa to však jednoducho nedalo, preto sú niektorí poslanci zaradení mimo svoj pracovný odbor, - upozorňoval predseda Peter Chudík. Predsedovia a podpredsedovia komisií boli stanovení pomerným kľúčom, stanoveným na základe dosiahnutých výsledkov volieb jednotlivými politickými stranami a koalíciami. Komisie budú ešte doplnené odborníkmi – neposlancami.

Na záver rokovania si členovia krajského parlamentu odsúhlasili aj termínový plán svojich rokovaní v priebehu roka 2014, posledné pracovné zasadnutie bude 16. decembra. V programe prvého pracovného rokovania nového krajského zastupiteľstva tento raz chýbala voľba podpredsedu (či podpredsedov) samosprávneho kraja. Po tom, čo prvé a druhé volebné obdobie fungoval PSK s jedným podpredsedom, v treťom to už boli dvaja (primátori Ján Ragan (Vranov n/Topľou) a Anton Danko (Poprad) na polovičné úväzky, pričom Ragan do svojho zvolenia za primátora „podpredsedoval“ na plný úväzok). Počet týchto funkcionárov je mimoriadne zaujímavý najmä teraz, keďže v poslaneckých kuloároch sa pretriasa ešte aj ďalšia možnosť, že pre toto volebné obdobie by mohli byť až traja podpredsedovia, pričom každý by mal zastupovať „svoj“ región (Spiš, Šariš, Zemplín). Finančná záťaž samosprávy by sa nezvýšila, keďže každý z nich by pracoval na polovičný (?) úväzok. Ako to však bude s kompetenciami prípadnej trojice, aby mohli napĺňať cieľ svojej funkcie, teda presadzovania záujmov regiónu v krajskom parlamente, to zatiaľ nie je vôbec jasné. Všetko sa však dozvieme v utorok 18. februára po konečnom schválení tohto bodu poslancami a ich voľbe. Tomuto kroku však bude predchádzať množstvo politických a odborných rokovaní. A keďže na tento deň je plánovaná aj voľba hlavného kontrolóra, februárové zasadnutie prešovského krajského zastupiteľstva bude mimoriadne zaujímavé!