Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Krajský parlament so záujmom verejnosti

Pravdepodobne to boli chystané voľby hlavného kontrolóra krajskej samosprávy, ktoré prilákali na februárové rokovanie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja nielen verejnosť, ale aj všetkých 62 poslancov krajského parlamentu, ktorí sa v kompletnom zložení dokážu zísť iba málokedy. Bohatý program 3. zasadnutia v tomto volebnom období obsahoval okrem iného aj voľbu podpredsedov (a do tretice tu bola aj voľba členov – neposlancov do komisií krajského zastupiteľstva, do štvorice voľba členov výboru pre otázky zamestnanosti), prefinancovanie a dofinancovanie, ale aj rozdeľovanie financií, to všetko v spojení s organizáciami v zriaďovateľskej kompetencii samosprávneho kraja a ich činnosťou.

Samotné rokovanie začalo s niekoľkominútovým posunom a z kuloárov prenikli kusé informácie o tom, že tento stav bol zapríčinený práve voľbou nového hlavného kontrolóra. Nervozitu však nebolo badať, príprava aj samotný volebný akt (rovnako ako celé rokovanie zastupiteľstva) prebehli v pokojnom ovzduší, akoby niekdajšiu ostrú politickú rivalitu všetci poslanci hodili za hlavu. Hlasovalo sa tajne, plénom zvolení členovia volebnej komisie rozdali plný počet hlasovacích lístkov (62) a rovnaký počet sa nakoniec aj ocitol v urne(tri z nich však boli neplatné). Zo šiestich kandidátov na tento post (vrátane odstupujúceho kontrolóra, ktorému končil mandát), zvíťazil suverénne nePrešovčan Ing. Jozef Hudák, a to už v prvom kole (38 zo 62 možných hlasov). Tento kandidát zrejme presvedčil poslancov svojou doterajšou „bankárskou a ekonomickou praxou“. Aj napriek tomu, že pracovne je pomerne mladý, veď má ledva 44 rokov, ale na motorovom vozidle najazdených už viac ako 400 tisíc kilometrov.

A potom, z kuloárov prenikli informácie, že svoju pracovnú činnosť práve skončiaci hlavný kontrolór s najväčšou pravdepodobnosťou dozaista „skončí“ opäť v rovnakej funkcii, ale vo firme Mesto Prešov. Vraj ho tam chce primátor, ktorý je zároveň aj novým poslancom krajského zastupiteľstva. Opäť bude platiť, že bez vetra sa ani lístok na strome nepohne? Udalosti nasledujúceho dňa potvrdili, že nejaký ten vánok zafúkal... Á propo – voľba podpredsedov samosprávneho kraja: poslanci ich odsúhlasili troch, každého z iného konca kraja. Už v blízkej budúcnosti sa ukáže či ich počet bude pre kraj i samotného predsedu Petra Chudíka skutočnou alebo iba symbolickou pomocou...

Očakávanie-pred-voľbou-hlavného-kontrolóra

Očakávanie-pred-voľbou-hlavného-kontrolóra

Dvaja z kandidátov, vľavo Štefan Tichý, vpravo Jozef Hudák

Dvaja z kandidátov, vľavo Štefan Tichý, vpravo Jozef Hudák