Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:
  • Folklórom to začalo...
    Folklórom to začalo...

REGIÓN Milana Országha: Do školy s úsmevom

Od folklóru po kick-box. Aj tak by sa dal nazvať pestrý program venovaný čerstvo začatému školskému roku 2014-15, ktorý sa odohrával 2. septembra popoludní v centre Prešova. A záujem o štart ďalšieho 10 mesačného vzdelávacieho cyklu bol ako na strane rodičov a školákov, tak aj účinkujúcich, ktorí  predpoludnie tiež strávili v školských laviciach. Pre zamestnancov škôl prázdniny skončili o čosi skôr, aby jednotlivé zariadenia boli na príchod žiakov náležite pripravené, od šatní, kuchýň a jedální až po samotné triedy. Poriadne prekvapiť svojich pedagógov v deň nástupu do práce po prázdninách sa podarilo napríklad riaditeľovi ZŠ Prostějovská ul. na Sídlisku III v tomto meste. Ráno ich počas príchodu do školy vítala živá muzika. Tváre všetkých prichádzajúcich sa postupne rozjasnili úsmevmi a dobrou náladou, pričom sa opakovalo iba jedno prianie: - Kiežby to bolo každý deň...! Potom už nasledovala prvá pracovná porada v novom školskom roku.

 

Dnes vyše 92 tisícový Prešov má povesť významného centra vzdelania už od 15. storočia, no jeho „školská sláva“ vzrástla po otvorení Evanjelického kolégia Hornouhorských stavov (1667), kedy toto mesto dostalo lichotivý prívlastok Atény nad Torysou. O tom všetkom najpresvedčivejšie svedčí skutočnosť, že o miesto rektora tohto kolégia sa uchádzal sám učiteľ národov Ján Amos Komenský.

Okrem bohatej siete základných škôl sú na území mesta dislokované siete „štátnych“ stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, súkromných a cirkevných škôl, hierarchiu vzdelanostného systému završuje Prešovská univerzita, Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity Košice a sieť detašovaných pracovísk a fakúlt ďalších vysokých škôl.  Súčasnú pýchu prešovských stredných škôl tvorí Stredná priemyselná škola elektrotechnická, ktorej študenti už niekoľko rokov získavajú pre školu jeden celoštátny a medzinárodný úspech za druhým,  a dvojica tradičných gymnázií.

 Po tichom prázdninovom dvojmesačnom období sa ulice mesta opäť zaplnili stredoškolskou krásou mladosti, o dva týždne k nej pribudnú vysokoškoláci.  A potom sa už bude blížiť v Strednej Európe známy vysokoškolský Akademický Prešov...