Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Zrodila sa nová kniha o Prešove

„Prešov - mesto a jeho čas“ je názov novej reprezentačnej publikácie  o „hlavnom meste Šariša“, ktorá vo svete kníh už dlho chýbala. A nielen Prešovu. V podstate ide o tretie upravené, doplnené  a prepracované vydanie pôvodnej publikácie z roku 1997, kedy si toto krajské mesto pripomínalo 750. výročie prvej písomnej zmienky o svojej existencii. I keď dejiny osídlenia tohto územia siahajú na základe archeologických prieskumov o mnoho stáročí hlbšie do minulosti.

Kým prvé vydanie publikácie Prešov - mesto a jeho čas vyšlo v troch jazykových mutáciách (slovensky, anglicky a nemecky) nová kniha má v textových častiach priamo zakomponované state v angličtine. Hlavným autorom diela je „dvorný fotograf Prešova“ Dionýz Dugas, ktorý okrem svojich jedinečných fotografií zakomponoval aj historické dobové zábery fotografického rodu Divaldovcov, nachádzajúce sa v archíve  Krajského múzea v Prešove. Dugas je zároveň „grafickým kompozítorom“ a vydavateľom publikácie.  Okrem tohto skúseného vydavateľa, cestovateľa, spolupracovníka UNESCO a spisovateľa, sa na úspešnej publikácii podieľali univerzitní pedagógovia (Dr. I. Michnovič, Dr. F. Uličný, Dr. P. Kónya) renomovaní historici (Dr. Božena Tomášová, Mgr. M. Kyseľová), pričom ďalší významní prešovskí historici dielo lektorovali (prof. P. Švorc  a Dr. D. Petranská). Za samotnú radnicu odborne spolupracovalo trio Ing. A. Ernst, Mgr. M. Putnocká a Bc. J. Vysocký.

 

V trinástich kapitolách 160 stranovej publikácie (od „Zo šera praveku“ po „Mesto obkolesené krásou“) je zhrnuté to najlepšie a najkrajšie, čo história i súčasnosť mesta ponúka. Pre knihu takého typu bolo organizátormi zvolené to najvhodnejšie miesto jej prezentácie a uvedenia do života mesta i na knižný trh – priestory prvej mestskej školy v centre Prešova, ktorej začiatky siahajú do záveru 15. storočia a dnes jej v čase menené, prebudovávané i modernizované priestory využíva prešovská krajská Knižnica P. O. Hviezdoslava. Atény nad Torysou, ako toto mesto nazývali v stredoveku vzdelanci, tým potvrdilo kultúrnu a vzdelanostnú kontinuitu svojho vývoja. Slávnostný akt uvedenia knihy do prešovských rodín a na knižný trh vykonali  „domáca pani“, riaditeľka Knižnice POH Mgr. Marta Skalková, autor Dionýz Dugas, primátorka mesta Mgr. Andrea Turčanová a prof. Peter Švorc. A keďže Prešov leží na brehoch rieky Torysa, pretekajúcej šarišským regiónom od severu na juh, čím iným by mohli nové dieťa knižného sveta pokropiť, keď nie práve vodou z nej? Veď ide o Atény nad Torysou...  

Ostáva iba priať si, aby žičlivá atmosféra, s ktorou bola táto publikácia verejnosťou prijatá pri slávnostnej prezentácii, pretrvala u každého jej čitateľa, v každej rodine, do ktorej sa dostane.  Dionýz Dugas to vyjadril slovami:  Táto kniha bola robená s láskou, nech tieto pocity ponúka každému jej čitateľovi!

Vodou z Torysy pokropili knihu M, Skalková, D. Dugas, A. Turčanová a P. Švorc

Vodou z Torysy pokropili knihu M, Skalková, D. Dugas, A. Turčanová a P. Švorc

Nová kniha so symbolickým trojružím v prešovskom erbe

Nová kniha so symbolickým trojružím v prešovskom erbe