Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Zlatý pondelok prešovskej kultúry

Pondelok 7. apríla 2014 si budú priaznivci prešovskej mestskej kultúry pamätať minimálne aspoň dve desiatky rokov. Poslanci mestského zastupiteľstva totiž v tento deň schválili počas svojho rokovania dva uznesenia, životne dôležité pre budúcnosť kultúry v meste.

Prvým je kladné stanovisko k ďalšiemu prenájmu mestského amfiteátra, ktorý po rokoch chátrania a spenia k totálnemu zániku zachránila inciatíva občianskeho združenia Amfiteáter Prešov (ktorého fundament tvoria predovšetkým dve generácie známej muzikantskej rodiny Táslerovcov). Kolabujúci kultúrny stánok vzali pred niekoľkými rokmi do prenájmu a úspešne v ňom spustili projekt “Festival dobrej hudby”, areál postupne rekonštruovali a oživili mnohými akciami pre mládež i dospelých, vrátane pravidelného letného premietania filmov česko-slovenskej produkcie.

Pravdepodobne ako odmenu za vzkriesenie tohto od 50-tych rokov minulého storočia budovaného kultúrneho veľkostánku schválili poslanci spomínanému občianskemu združeniu prenájom na ďalších 20 rokov za symbolický nájom 1€ ročne s tým, že v najbližších rokoch bude preinvestovaných do jeho ďalšieho zveľaďovania minimálne pol milióna eur. A okrem toho musí združenie mestu poskytnúť v ňom bezplatne priestor pre organizovanie štyroch akcií ročne. Takže, jeden z najstarších a najväčších slovenských amfiteátrov, vybudovaný našimi otcami a dedami v “akcii Z”, to už má takpovediac “v suchu”! Mimochodom, trhákom tohtoročného táslerovského Festivalu dobrej hudby má byť známy americký filmový superhrdina Steven Segal…

Druhou dobrou správou pre prešovskú kultúru je schválenie projektu ďalšej rekonštrukcie ˇmaterského prístavu” prešovskej mestskej kultúry, historickej budovy Čierny orol, ktorý je architektonickým klenotom mesta. Jeho správcom je už 55 rokov Park kultúry a odychu, ktorý je mestskou účelovou organizáciou s po vyše polstoročie jasným programom, starostlivosťou a rozvojom kultúry v meste vo všetkých žiadaných formách. Aj keď ostatná rekonštrukcia objektu prebehla v rokoch 2008 až 2010 (strecha, okná, dvere, modernizácia vykurovania, vzduchotechniky elektroinštalácie a javiskovej techniky) v rozsahu približne 2 milióny eur s prispením Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu, (a medzitým sa začalo pošuškávať aj o zámere “tichej privatizácie” objektu) na ďalšie bezproblémové fungovanie budovy je potrebná rekonštrukcia obvodového plášťa a interiéru v podobe remeselno-umeleckých reštaurátorských prác. Predpokladané náklady sú odhadnuté na 2,2 milióna eur a mesto sa bude snažiť získať tieto prostriedky z Regionálneho operačného programu. Poslanci zároveň schválili finančný vstup mesta do tohto projektu v povinnej výške 5%, čo by mohlo predstavovať cca 112 tisíc eur. V tejto etape vývoja situácie však zatiaľ ostáva iba veriť, že mesto sa k úspechu v schvaľovaní “európskeho” projektu predsa len nejakým spôsobom prehryzie. ..

Buďme teda optimisti!

Čierny orol je domovom hudobnej jari a jesene

Čierny orol je domovom hudobnej jari a jesene

Dnešný amfiteáter poznajú aj školáci

Dnešný amfiteáter poznajú aj školáci

Mestská dvorana potrebuje generálku aj zvonku

Mestská dvorana potrebuje generálku aj zvonku

Nočná festivalová nálada

Nočná festivalová nálada

Potreba inovácie interiéru je neprehliadnuteľná

Potreba inovácie interiéru je neprehliadnuteľná