Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Spišský Hrhov prevzal žezlo slovenskej Dediny roka

Finále tohtoročnej súťaže slovenských obcí o naj... dedinu roka 2015 sa uskutočnilo vo štvrtok 3. decembra na pôde víťaza, podtatranskej obce Spišský Hrhov. Bol to dôstojný a výborne zorganizovaný festival schopností a potenciálu slovenského občianskeho života a jeho neformálnych iniciatív, i keď média (predovšetkým televízne, vrátane verejnoprávnej) opäť dokázali, že vidiek ako taký, s jeho kultúrou a duchovným bohatstvom, pokiaľ tam netečie krv, jednoducho „majú na háku“.

 

Tohtoročná súťaž, ktorú pravidelne vyhlasuje ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia, Združenie miest a obcí Slovenska a Spolok pre obnovu dediny. Na jej organizácii sa rôznym spôsobom podieľajú aj históriou bohaté a známe spotrebné družstvo COOP Jednota Slovensko, Agentúra pre rozvoj vidieka, Vidiecky parlament na Slovensku, Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra pre cestovný ruch a Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Samotnú súťaž i záverečné oceňovanie, ktoré prebehlo na pôde víťaznej obce, zvládli na výbornú. A v tejto súvislosti je potrebné vysoko vyzdvihnúť aj organizátorské schopnosti vedenia obce Spišský Hrhov a jej občanov, ktorí sa snažili pripraviť pre hostí a zástupcov rivalov v samotnej súťaži čo najdôstojnejšie a najpríjemnejšie podmienky. Vyhlasovatelia súťaže (tohto roku prebehol už jej 8. ročník) si ňou kladú za cieľ preveriť stupeň funkčnosti Programu obnovy dediny na Slovensku, ale aj vyzdvihnúť potrebu zachovania tradícií a rozmanitosti pôvodnej národnej kultúry a krajiny vidieckych regiónov, pozdvihnúť snahy obnovy slovenských obcí na európsku úroveň a upevniť ich spoločné postavenie ako dôležitej súčasti štátu. Ale aj povzbudiť obyvateľov vidieka k aktívnej účasti na jeho prirodzenom rozvoji.

 

Národná hodnotiaca komisia teda udelila titul Dedina roka 2015 obci Spišský Hrhov, ktorá zároveň získala právo reprezentovať Slovensko v budúcoročnom 14. ročníku Európskej ceny obnovy dediny. Minister životného prostredia Peter Žiga, predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík, prvý muž Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora a zástupcovia ostatných spoluorganizátorov súťaže odovzdali ocenenia aj ďalším obciam. Striebornou obcou SR sa stala Bošáca (okr. Nové Mesto n/Váhom) a bronzovou Kapušany pri Prešove. Muránska Dlhá Lúka (okr. Revúca) získala titul Dedina ako hospodár, Klátova Nová Ves (Partizánske) a Lúčky (Ružomberok) sa stali Dedinou ako klenotnica, Dúbrava (Levoča) získala titul Dedina ako pospolitosť. Tuchyňa (Ilava) má dvojnásobné terno. Okrem toho, že sa stala Dedinou ako partner, získala aj titul lídra internetového hlasovania, do ktorého sa mohol zapojiť každý občan SR. Ocenenie Dedina ako hostiteľ získala obec Vyhne (Žiar n/Hronom), Dedinou ako záhrada je na rok Jablonka (Myjava). Národná hodnotiaca komisia udelila aj mimoriadnu cenu vďaka povodňovej tragédii známej obce Píla (okr. Pezinok) „za výnimočnú aktivizáciu ľudského potenciálu pri všestrannom rozvoji obce po prírodnej katastrofe.

 

Toľko k priebehu slávnostného vyhlasovania výsledkov súťaže a oceňovania, na záver ešte niekoľko slov o víťaznej obci tohtoročnej Dediny roka 2015, relatívne malej obci Spišský Hrhov, nachádzajúcej sa medzi Spišským Hradom a historickým klenotom Spiša – Levočou. Už samotná poloha obce jej dáva bohatý potenciál v oblasti cestovného ruchu: V dedine nádherný kaštieľ, smerom na západ iba 6 km do historického klenotu Spiša – Levoče, Vysoké Tatry na dovidenie. Východnému obzoru kraľuje Spišská Kapitula a nad ňou sa vypínajúci najrozľahlejší hrad v strednej Európe s prírodnou nádherou Dreveníka, o nejakých 50 kilometrov ďalej Prešov, ešte ďalej Košice...

 

Spišský Hrhov je možno jedinou obcou na východnom Slovensku, kde v ostatných rokoch obyvateľstva pribúda, aj napriek vyľudňovaniu okolitého vidieka. Ba dokonca sa sem sťahujú aj pôvodní obyvatelia okresného mesta Levoča. Dôvodom je premyslený sociálny program obce, ktorý postupne zavádzal krok po kroku, terajší starosta PhDr. Vladimír Ledecký. Rozhľadený muž, triezvo kalkulujúci s ľudským i materiálnym potenciálom obce, ktorý svoj starostovský program začal realizovať tým, že dokázal, aby ho obyvatelia obce prijali za program svojej budúcnosti. Obec už realizovala množstvo úspešných projektov financovaných z fondov EÚ, vznikol tu Obecný podnik služieb zamestnávajúci občanov dediny a realizujúci bezmála všetky stavebné akcie v obci. Súčasťou podniku je pekáreň a cukráreň, dnes už aj nová galéria (ktorej priestory by domácim mohli závidieť bezmála všetky mestá Slovenska), letné kúpalisko, OBECNÉ BYTY a DOMY, 1. júna tam otvárali športové centrum Energy Gym, kapacita materskej školy a základnej školy je vždy dostatočná a ich financovanie (ako aj činnosť rôznych kultúrnych a športových kolektívov) je bezproblémové. Spolužitie občanov s rómskou komunitou je na slovenské pomery priam vzorové.

Jednoducho, starosta Ledecký rozbehol taký sociálny program obce, ktorý sa stáva známym aj v okolitých krajinách cez tamojšie univerzity. Ako vo svojom úvodnom príhovore slávnostného večera pripomenul, onedlho vznikne v obci podnik cestovného ruchu a turizmu a popri tom aj vzdelávacie stredisko sociálneho podnikania.

Za najdôležitejší cieľový projekt pre budúcnosť však starosta považuje: Premeniť obec na spoločnosť slušných ľudí, ktorí budú k sebe ústretoví a budú si vážiť rovnako obecné ako aj svoje. Pre ktorých bude naša obec tým najlepším a najkrajším miestom na svete!

Zľava - V. Ledecký, Peter Chudík, Michal Sýkora...

Zľava - V. Ledecký, Peter Chudík, Michal Sýkora...

Oceneným obciam odozdával ceny aj minister Peter Žiga

Oceneným obciam odozdával ceny aj minister Peter Žiga

Šťastný starosta Dediny roka 2015 Vladimír Ledecký

Šťastný starosta Dediny roka 2015 Vladimír Ledecký

Kronika - pýcha hrhovských dobrovoľných hasičov

Kronika - pýcha hrhovských dobrovoľných hasičov

Prezentácia Dediny ako klenotnice - kúpeľná obec Lúčky

Prezentácia Dediny ako klenotnice - kúpeľná obec Lúčky