Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Skromný začiatok nového roka

Prešovčania nevedeli bezmála do poslednej chvíle, ako dopadne tradičný „mestský Silvester“ s ohňostrojom v centre mesta. Po komunálnych voľbách a výmene stráže v primátorskej kancelárii totiž ostala obecná kasa ako vyžratá kostolnými myšami a peňazí nebolo ani na kultúrny program, ani na bengálske ohne. A aby z toho všetkého nebol poriadny bengál, našli sa dobré duše, ktoré nejaké peniažky na všeľudovú polnočnú zábavu mestu darovali. Nepatrí sa predsa začať potme štvorročné obdobie vlády prvej ženy Prešova, prvej nielen funkčne, ale aj vôbec prvej po bezmála 767 rokoch známych dejín mesta (s diferenciou jediného týždňa) v kresle starostu centra regiónu Šariš.  Ako by  počas povinných zatemnení z vojnových čias.   Takže pred polnocou sa odohrával kultúrny program z vlastných zdrojov a po polnoci ohňostroj z benefičných zdrojov. Prešovčania však situáciu pochopili a boli spokojní,  uľahčene si vydýchla zrejme aj Andrea Turčanová. A na železného koňa bývalého primátora, ktorý bol niekoľko mesiacov ustajnený v centrálnom parku mesta a jednej noci v polovici decembra potichučky odcválal, si nikto už ani nespomenul. 

 

Rok 2015 sa ešte poriadne ani nerozbehol a na radnici sa objavila prvá vzácna návšteva v osobe Jeho excelencie Carla Helfielda, nového veľvyslanca spolkovej republiky Rakúsko. Excelencia sa hneď začiatkom roka vydala na obhliadku východného Slovenska a preto navštívil aj Prešov. Diplomatovo konštatovanie bolo stručné, ale jednoznačné: - Východné Slovensko má veľký potenciál v oblasti cestovného ruchu, pretože je veľmi bohaté na prírodné krásy a kultúrne pamiatky.

 

Práve z tohto dôvodu chce svoju návštevu bohom a vládou zabudnutého kúta republiky uskutočniť čo najskôr, aj so svojou rodinou. Nové vedenie prešovskej radnice verí, že   tomu tak bude. Za predchádzajúceho vedenia totiž boli všetky kontakty so zahraničnými partnerskými mestami aj napriek uzavretým dohodám doslova utopené, čím sa mesto ocitlo v nezávideniahodnej izolácii. Nuž, ostáva iba čakať, ako dôkladne bude zametať nová metla a dávať mesto „do pucu“. A či skoro pochopí, že úspech sa dostaví iba vďaka občianskej spolupráci a nie často nezmyselnej a primitívnej politickej konfrontácii...    

 

Plusové body na poli medzinárodného zviditeľňovania možno vedeniu prešovskej radnice priznať za zorganizovanie kondolenčnej občianskej akcie v súvislosti s nedávnou tragédiou v Paríži. Jedným z partnerských miest Prešova je totiž bývalé samostatné mesto ale dnes už jedna z častí Paríža, La Courneuve, ktorá leží na rovnakej rovnobežke ako Prešov. Kondolenčná listina bola obyvateľom mesta prístupná na radnici do stredy 14. januára a potom radnica pošle oficiálny prejav sústrasti svojmu partnerskému mestu.