Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Prešovský kraj bilancoval a plánoval

Úspešný rok a všeobecná spokojnosť. Tak možno charakterizovať ekonomické, sociálne a spoločenské výsledky roku 2015 v prešovskej krajskej samospráve. Poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja sa zišli na svojom poslednom tohtoročnom pracovnom rokovaní v znamení dvojitej pätnástky (15. rokovanie v tomto volebnom období, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra), no ich program bol bezmála taký bohatý, ako súčet týchto dvoch čísel. V rámci neho prijali tri všeobecne záväzné nariadenia PSK, upravili bežný rozpočet kraja a schválili nový na rok 2016 i výhľadový na rok 2017. Zaoberali sa prešovským zdravotníctvom, ale aj problémom, ktorý považujú za  mimoriadne dôležitý pre budúcnosť kraja – návrhom stratégie PSK pre mládež na roky 2015 až 2020. A stihli sa ešte prehryznúť niekoľkými ďalšími strategickými materiálmi.  

 

Najdôležitejší m materiálom rokovania bol návrh rozpočtu hospodárenia krajskej samosprávy na rok 2016. Po predchádzajúcom dôkladnom prerokovaní jeho položiek v jednotlivých poslaneckých komisiách a následnou analýzou v straníckych kluboch už na vlastnom rokovaní bolo kritických bodov mizivo málo, takže schvaľovanie malo plynulý priebeh. Záver je taký, že prešovská krajská samospráva bude mať v roku 2016 vyrovnaný rozpočet na úrovni 188,555 miliónov €, pričom kapitálové  (investičné) výdavky sú plánované na viac ako 30 miliónov €, z nich je určená rozhodujúca časť do oblasti dopravy. Pre túto krajskú samosprávu je príznačné, že najväčší podiel na výdavkoch kraja putuje do rozvoja vzdelávania. Do sektoru regionálneho školstva bolo na rok 2016 schválených 71,6 milióna €, čo predstavuje  38,42% rozpočtu kraja! Oblasť sociálneho zabezpečenia bude mať v budúcom roku k dispozícii 27,3 milióna €.