Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Najviac poslaneckej pozornosti sa ušlo stredoškolákom

Poslanci prešovského krajského parlamentu majú za sebou už 21. rokovanie v aktuálnom volebnom období a ani tentoraz ich zasadnutiu nechýbalo poriadne pracovné tempo. Najviac rokovacieho času však nevenovali financiám, ale budúcemu školskému roku stredoškolákov. Návrh všeobecne záväzného nariadenia PSK, ktoré po schválení určuje záväzné počty tried prvého ročníka v dennej forme štúdia jednotlivých škôl pre školský rok 2016 – 17 vyvolal najširšiu a najzainteresovanejšiu diskusiu s množstvom nápadov a návrhov pre budúcnosť. Každý z poslancov pozná situáciu vo vyťaženosti škôl a záujem o študijné či učebné odbory vo svojom okrese, reálne počty deviatakov  i odhadovaný demografický vývoj. Posudzovanie návrhu VZN tak prebiehalo v širších kontextoch, i keď občas bolo cítiť snahu o lobovanie za školu vo „svojom“ okrese.

 

Prítomní ocenili postup pracovníkov odboru školstva Úradu PSK, ktorí postupne rokovali jednotlivo s vedeniami všetkých škôl, aby plánované počty prvákov boli v septembri čo najbližšie k realite a školy si vopred nebudovali akési vzdušné zámky, ktoré nemajú absolútne žiadne konkrétne základy. V tejto súvislosti bola asi najtrefnejšia myšlienka poslanca Martina Šmilňáka (za okr. Bardejov): Musíme myslieť predovšetkým na radikálne zvýšenie kvality školstva, nie venovať všetko úsilie tomu, ako prežiť!

 

Poslanci sa zaoberali aj dlhodobému mláteniu prázdnej slamy na tému koncepcie školstva, keďže nevhodne nastavené parametre a dimenzie učebných a študijných odborov voči súčasným potrebám praxe (a pre najbližšiu budúcnosť) z roka na rok zhoršujú stav v uspokojovaní skutočných potrieb trhu práce v republike. Poslankyňa Alena Madzinová (za okr. Poprad): V našom kraji pod Tatrami je totálny nedostatok mladých v odbore gastronómie, ale ministerstvo školstva tieto odborné školy finančne znevýhodňuje!

Poslanci predložený návrh počtu tried prvých ročníkov schválili všetkými hlasmi.  V rámci 21 bodového programu rokovania sa ďalej zaoberali návrhom na udelenie Cien Prešovského samosprávneho kraja za rok 2016, operačným plánom zimnej údržby ciest na území Prešovského kraja, racionalizačnými krokmi v oblasti poskytovania sociálnych služieb, priebežnou úpravou tohtoročného rozpočtu samosprávy, ba dokonca aj výstavbou a neskorším fungovaním Futbal Tatran Arény.