Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Burzy práce pomôžu, ale krízu trhu nevyriešia

Nedávna séria trhov práce v jednotlivých regiónoch Slovenska bola s blížiacim sa polrokom školákov a ich rozhodovaní o ďalšom životnom profesionálnom smerovaní orientovaná v súlade s trendom celej EÚ, teda zameraná na mladých. Popri miliónoch krátko či dlhodobo nezamestnaných ľuďoch v aktívnom veku je v únii podľa jej štatistík už vyše päť a pol milióna mladých ľudí bez práce a situácia sa vyvíja v hrozivý stav.

 

Aj prešovská burza práce a informácií s titulom „Mladí a Európa“, organizovaná tamojším úradom práce , bola orientovaná na mlaď, dokonca už aj na terajších deviatakov, ktorí sú potencionálnymi študentmi stredných odborných škôl. Po otvorení dverí do mestskej sály Čierneho orla sa však ako prví nahrnuli dospelí, hľadajúci aj v čase predvianočnom akúkoľvek vhodnú pracovnú príležitosť.  Obrovským pozitívom tejto burzy bola prítomnosť rovnej desiatky zamestnávateľov z Prešova, jednej personálnej agentúry zo neďalekého Bardejova a dvoch fakúlt Technickej univerzity v Košiciach. Okrem nich tu mali stánky prešovské Regionálne poradenské a informačné centrum, SAIA, IUVENTA, AIESEC, ICM Hanušovce nad Topľou i Europa Direct.

 

Prešovský úrad práce zorganizoval po dohode so školami dokonca aj autobusový prevoz mladých záujemcov zo stredných škôl z miest Sabinov a Lipany, pričom celou touto akciou akoby sa snažil aspoň čiastočne napraviť dlhodobý negatívny smer slovenského školstva – nesprávne nastavenie počtu odborných škôl, potrebných pre firmy pôsobiace na Slovensku a ich zvýhodňovanie pred „neproduktívnymi“ školami, vyrábajúcimi absolventov pre úrady práce.

 

V nadväznosti na spomínanú prešovskú burzu pripravil úrad práce ďalšiu akciu s niekoľkodenným omeškaním, určenú špeciálne deviatakom základných z celého okresu. Jej cieľom bolo usmernenie detí pre výber odborných škôl, ktorých absolventi majú perspektívy na súčasnom trhu práce doma i v štátoch únie.