Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

REGIÓN Milana Országha: Aj poslancom skončili prázdniny

Tohtoročné leto a s ním spojené prázdninovanie a dovolenkovanie končí a pocítili to aj poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (Z PSK), ktorí sa už v utorok 25. augusta zišli na svojom 12. Rokovaní v tomto volebnom období. Okrem hodnotenia činnosti krajskej samosprávy v prvom polroku (vrátane plnenia rozpočtu), mali možnosť oboznámiť sa aj s obsahom informatívnej správy o výsledkoch kontroly, ktorú na PSK uskutočnil NKÚ SR, pričom v oblasti pozornosti jeho pracovníkov boli výsledky hospodárenia. Táto severovýchodná krajská samospráva je známa aj svojim veľmi kvalitným zastúpením v srdci únie – Bruseli. Aj preto si poslanci vypočuli Správu o činnosti zastupiteľskej kancelárie PSK za ostatných 12 mesiacov z úst jej šéfky N. Tarasovovej pozornejšie ako niektoré iné témy v predkladaných materiáloch.

 

Rokovalo sa však aj o budúcnosti, pričom do kategórie strategických a koncepčných  materiálov možno zaradiť zadanie Územného plánu PSK (ktorý však bol z programu rokovania stiahnutý), koncept prognózy Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja i návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách na území PSK na práve začínajúci školský rok. V súvislosti s generelom môžeme potešiť milovníkov Vysokých Tatier. Generel totiž navrhuje rozšírenie siete električkových tratí (Tatranské elektrické železnice) z Tatranskej Lomnice do Tatranskej Kotliny a Ždiaru s odbočkou do  Spišskej Belej, ktorá je východiskovou bránou do národného parku Pieniny. I keď táto alternatíva je zatiaľ iba vo forme nezáväzného návrhu a teda skôr víziou pre ďalekú budúcnosť(keďže materiál ešte bude pripomienkovaný) poslanci sa budú už o necelý mesiac, 17. septembra, zaoberať ďalším stupňom generelu už „na ostro“. V súvislosti so začínajúcim sa školským rokom je potrebné zdôrazniť, že práve školstvu a jeho problémom, najmä však jeho koncepčnému smerovaniu do budúcnosti venujú poslanci krajského parlamentu, ale najmä vedenie PSK, neustálu pozornosť. Vďaka čomu je prešovská krajská samospráva v riešení neustále vyvstávajúcich otázok stredného školstva už dlhodobo o niekoľko konských dĺžok pred ostatnými samosprávnymi krajmi. Plénum zastupiteľstva odsúhlasilo bez akýchkoľvek výhrad aj štyri združené investície PSK s mestskými partnermi. Vo dvoch stupuje PSK do projektov výstavby nových futbalových ihrísk s umelou trávou, v ďalších dvoch do rekonštrukcií cestných komunikácií. Potešiteľné je, že jednou z nich je aj prístupová cesta k vchodu do Spišského hradu (cca 300 metrov), ktorá v súčasnej dobe znechucuje predovšetkým zahraničných autoturistov. V ostatných rokoch sa v Prešovskom samosprávnom kraji dotiahlo do zdarného konca množstvo prospešných projektov a vyliečil ešte väčší kopec neduhov. Oproti minulosti, keď pravicoví poslanci zaujímali ku každému problému (nielen školskému) demagogicky stranícky prístup, dnes sa aj o najzložitejších problémoch kraja až na malé výnimky  rokuje vecne a rozvážne, pričom je viditeľné uprednostňovanie záujmu obyvateľov kraja pred skupinovými a skupinkovými cieľmi. Poučenie z krízového vývoja alebo víťazstvo zdravého rozumu?