Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Reformy sú dôležité pre celkovú stabilitu Ukrajiny a jej ďalší rozvoj - Miroslav LAJČÁK

Bratislava 6. februára (TASR) - Situácia na Ukrajine aj vo svetle eskalácie bojov na juhovýchode krajiny, politický a bezpečnostný vývoj v Líbyi, ako aj perspektívy rozvoja vzťahov s Egyptom ako jedným z najdôležitejších partnerov EÚ v regióne širšieho Blízkeho východu boli v pondelok 6. februára 2017 hlavnými témami pravidelného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.


Diskusii na FAC dominovala aktuálna situácia na Ukrajine, kde ministri vyjadrili znepokojenie nad novou vlnou bojov na juhovýchode krajiny, kde pri ozbrojených stretoch v minulom týždni v okolí mesta Avdijivka v Doneckej oblasti prišli o život desiatky ľudí, a vyzvali na ich okamžité zastavenie bojov a rešpektovanie prímeria. Zdôraznili, že Minské dohody zostávajú jediným základom pre mierové riešenie konfliktu. Súčasne zhodnotili stav realizácie štrukturálnych reforiem a možností ďalšieho zapojenia EÚ do podpory vedenia krajiny, pričom zdôraznili dôležitosť reforiem pre celkovú stabilitu krajiny a jej ďalší rozvoj, najmä v oblasti boja proti korupcii a nezávislosti súdnictva. „Ocenili sme, že Ukrajina za uplynulé roky zaviedla do praxe niekoľko dôležitých reforiem, napríklad v oblasti bankovníctva či fungovania polície. Zmysel týchto reforiem je však potrebné vysvetľovať obyvateľstvu, udržať si dôveru ľudí v reformné vedenie krajiny,“ povedal M. Lajčák. Slovenská republika plne podporuje skoré zavedenie bezvízového režimu pre občanov Ukrajiny, čo bude mať významný vplyv aj na bilaterálne vzťahy a medziľudské kontakty. M. Lajčák vyzval na ukončenie procesu ratifikácie Asociačnej dohody a Dohody o voľnom obchode (DCFTA) s Ukrajinou a zdôraznil úlohu Ukrajiny ako strategického partnera pri doprave ropy a plynu z Ruska do Európy.


Členské štáty EÚ v predvečer tretieho výročia anexie Krymu zdôraznili nemennosť svojich pozícií vo vzťahu k územnej integrite Ukrajiny a k neuznaniu nelegálnej anexie Krymu Ruskom.


Predmetom diskusie ministrov bol aj vývoj v Líbyi. Napriek tomu, že od podpisu Líbyjskej politickej dohody v marockom Schirate uplynul už viac ako rok, politická a bezpečnostná situácia stále nie je stabilizovaná. Tzv. Vláda národnej jednoty (GNA) nemá reálnu výkonnú moc na území Tripolisu, ani na východe krajiny. Politická a bezpečnostná rozdrobenosť vyúsťuje o.i. aj do obrovskej vlny migrácie smerom k talianskym brehom. Ministri zahraničných vecí EÚ preto prijali závery, v ktorých opätovne vyzvali predsedu GNA Fajeza Sarraja aj veliteľa opozičných síl maršala Haftara na vzájomný konštruktívny dialóg. Osobitnú úlohu by tu malo zohrať aj zapojenie susedných štátov Líbye spolu s regionálnymi organizáciami ako je Africká únia a Liga arabských štátov, ako sa to uvádza v záveroch zo zasadnutia Rady pre zahraničné veci. „Riešením by mohlo byť zjednotenie líbyjských ozbrojených zložiek a skupín do jednej entity, na základe politickej dohody líbyjských strán. Stabilizácia pomerov v Líbyii je otázka, ktorá sa nás všetkých dotýka, osobitne vo svetle nekontrolovaného toku ilegálnych migrantov z Líbye do Európy,“ povedal M. Lajčák a pripomenul, že touto otázkou sa zaoberal aj minulotýždňový summit vo Valette, ktorý bol venovaný migrácii, s osobitným dôrazom na situáciu na centrálnej stredomorskej trase a Líbyu. EÚ bude aj naďalej poskytovať pomoc Líbyi prostredníctvom balíka určeného na spoluprácu v hodnote 120 miliónov eur; rovnako bude ponúkať krátkodobú pomoc z rôznych finančných nástrojov.


V tejto súvislosti ministri vyzdvihli potrebu vnímať Egypt ako kľúčového regionálneho partnera a to nielen vo vzťahu k Líbyi, ale aj pri riešení otázok migrácie, boja proti terorizmu, či Sýrie. Dôležitosť spolupráce s Egyptom sa má odraziť aj v osobitnom rámci spolupráce s EÚ, kde chceme podporovať ekonomické a demokratické reformy, spolupracovať v oblasti migrácie a boja proti terorizmu a v neposlednom rade aj v oblasti posilňovania stability a bezpečnosti krajiny i celého regiónu.


Na tento moment nadviazala aj diskusia Rady ministrov k blízkovýchodnému mierovému procesu, kde v poslednom období došlo k ďalšiemu zhoršeniu situácie najmä v dôsledku pokračujúceho rozširovania izraelských osád na Západnom brehu. Ako to uviedol M. Lajčák, Slovenská republika podporuje všetky zmysluplné iniciatívy s cieľom obnoviť priame rokovania medzi Izraelom a Palestínou. „Považujeme to za najlepšiu cestu pre dosiahnutie trvalého riešenia konfliktu. Za súčasnú bezpečnostnú situáciu sú zodpovedné obe strany, čo vedie k nebezpečnému posilňovaniu radikalizmu,“ povedal minister. Vo vzťahu k možnému presunu americkej ambasády do Jeruzalema M. Lajčák zdôraznil, že je potrebné brať do úvahy aj možné dopady na úspešnosť mierového procesu a budúcnosti celého regiónu, keďže štatút Jeruzalema je jedným z hlavných problémov izraelsko-palestínskeho konfliktu.