Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rakúsky prezident trochu presnejšie – Dušan D. Kerný

Rodina rakúskeho prezidenta Alexander van der Bellena dostala rakúske občianstvo v roku 1958  a terajší prezident by kedykoľvek mohol získať estónsky pas. Jeho rodina odišla totiž z Estónska kde žila v krátke ére estónskej nezávislosti. Terajšie Estónsko uznáva  vtedajšie občianstvo všetkým, ktorí boli 16.júna 1940 boli estónskymi občanmi.

 

Je to len jedna z dramatických epizód života rodiny rakúskeho prezidenta. Jej prvý známy predstaviteľ prišiel do Pskova, jedného z najväčších obchodných  a kultúrnych centier  nielen Ruska ale aj Európy v roku 1763.  V tých časoch bol Pskov aj hlavným sídlom velenia ruskej armády. Zo západoruského mesta Pskov  odišla rodina v roku 1919. Mesto mali obsadené Nemci, potom v občianskej vojne  viackrát prechádzalo z rúk bielych a červených, kým sa nepresadila v lete roku 1919 boľševická vláda.

 

Rodina pôvodne holandského sklára pracovala v miestnom gubernátorstve a za zásluhy bola povýšená do ruského šľachtického stavu. Starý otec terajšieho prezidenta sa stal predstaviteľom miestneho zemstva, teda samosprávneho orgánu miestnych veľkých vlastníkov pôdy .

 

Po páde cárskeho režimu / po odstúpení cára Mikuláša II./ ho dočasná vláda vymenovala do čela miestnych úradov v Pskove, spravoval v mene  Kerenského vlády mesto a podliehala mu polícia. Preto v lete 1919 odišla, resp. ušla do susedného Estónska. Tam si rodina zmenila meno s von na van. Urobila to s odôvodnením, že je holandského mešťanského pôvodu. Dôvodom zrejme bolo, aby ako Rusi neboli v Estónsku znevýhodnení. Otec terajšieho prezidenta sa v Estónsku úspešne uplatnil, študoval o. i. na univerzite v Tartu, stal sa managerom britskej banky v Talline a estónskym občanom. Rodina teraz patrila k špičke estónskej elity.

 

V dôsledku sovietsko-nemeckej dohody,  protokolu Molotov – Ribbentrop  z 23. augusta 1939 Estónsko pripadlo do ZSSR, zaviedol sa sovietsky hospodársky systém, britská banka bola zatvorená. Po podpise dohody v januári 1940 požiadal ako domnelý Nemec s rodinou o vysťahovanie do nemeckej ríše. V marci 1941 sa vysťahovali a nakoniec sa rodina usadila v Tyrolsku. Z ruštiny, ktorá bola prvým jazykom jeho rodičov vie ich syn, dnešný prezident len dve slová durak a čjort vozmi.