Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rakúska peňaženka – Dušan D. Kerný

Rakúsko priťahuje mimoriadnu pozornosť a vyvoláva znepokojujúce otázky. Pohľad do rakúskej peňaženky ukazuje odlišnosť od ostatnej susednej Európy – s výnimkou Švajčiarska. Ak sa odráta inflácia, ak sa zráta skutočný reálny rast príjmov strednej vrstvy, tak ten nepretržite rastie. V strednej vrstve sa z necelých desať miliónov obyvateľov Rakúska nachádza päť miliónov dvestotisíc ľudí, príjmy tejto vrstvy rastú. Koho Statistik Austria alebo medzinárodná OECD zaraďuje do strednej vrstvy? Musí maťpríjem v rozsahu sedemdesiat až stopäťdesiat percent priemerného príjmu v Rakúsku.

 

Na konkrétne eurá: na dolnej hranici strednej vrstvy sú tí, ktorí majú najmenej sedemdesiat percent priemerného príjmu, a to je v Rakúsku 1360 eur mesačne. Horná hranica je potom na úrovni 2900 eur. V tomto rozsahu má príjmy vyše päť miliónov obyvateľov Rakúska. V posledných siedmich rokoch tieto príjmy nestagnovali, ale mierne rástli. Kto má príjmy pod touto hranicou, je chudobný. Kto je nad touto hranicou, patrí medzi bohatých.

 

Pokiaľ ide o medzinárodné porovnanie, stredná vrstva v Rakúsku je nielen početná, silná, ale najmä stabilná. Medzinárodná organizácia OECD tvrdí, že mzdy a príjmy tejto vrstvy ani ako celku sa nezmenšujú. Na rozdiel od Francúzska, kde klesajú. Dokonca aj v Nemecku. Rakúska stredná vrstva sa na rozdiel od nich nezmenšuje a ani jej príjmy nie sú menšie. Nie je ani menej ľudí, ktorí do nej náležia. To je veľký rozdiel v porovnaní s USA, kde sa stredná vrstva dramaticky zmenšuje. V USA sa aj tým vysvetľuje nárast podpory pre republikánskeho kandidáta na úrad prezidenta D. Trumpa.

V Rakúsku je nezamestnanosť na rekordnej výške. Bez práce je štyristodvadsaťtisíc ľudí. Postihnuté sú všetky vrstvy obyvateľstva. Najviac ľudí, ktorí nemajú nijakú prácu, je medzi tými s nedostatočným vzdelaním. Nezamestnanosť nepostihuje tých, ktorí sú v strednej vrstve. Podľa Inštitútu výskumu ekonomiky Wifo je tu „nerovnomerne rozdelené riziko“, medzi tými, ktorí majú iba základné vzdelanie, nezamestnanosť je vyššia ako 25-percentná. Medzi ľuďmi s vyšším či odborným vzdelaním iba štvorpercentná.

 

Ak sa teda stredná vrstva v Rakúsku nezmenšuje a jej príjmy nestagnujú, ale mierne rok čo rok od 2008 do 2015 rástli, v čom väzí nespokojnosť obyvateľstva? Pes nie je zakopaný ani v klesajúcom vzdelaní. Podľa Hospodárskej univerzity Viedeň (WU Viedeň) úroveň vzdelania a vzdelávania v Rakúsku nepretržite rasti. Spravidla sú deti nielen vzdelanejšie ako rodičia, ale majú aj vyššie vzdelanie. Rakúsko aj v medzinárodnom porovnaní  je na tom lepšie. Zo štatistík sa teda nedá vyvodiť, prečo majú ľudia pocit, že to ide dolu kopcom. Prečo si ľudia myslia, že situácia je zlá, plná neistôt? To sa zo štatistických čísiel nedá vyčítať. A podobná situácia je aj v ostatných štátoch Európy. Aj v EÚ je trend nespokojnosti so zmenšovaním sociálnych istôt stále silnejší. Je veľký rozdiel medzi USA a EÚ –v USA je jasne dokázateľné veľké zmenšovanie strednej vrstvy. V EÚ je strach, že sa tento úpadok prenesie, dovezie aj sem, importuje z USA do EÚ. Situácia so zmenou nálad v EÚ je taká závažná, že vyžaduje podľa rakúskych vedcov nový výskum.