Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rada hodnotila výsledky RTVS uplynulého roka

Bratislava 15. februára (TASR) – Správu o činnosti RTVS za druhý polrok 2017 vrátane správy o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu prerokovala Rada RTVS. Z predloženého materiálu vyplýva, že televízna Jednotka odvysielala 4436 hodín, Dvojka 3921 hodín. Z výsledkov prieskumu sledovanosti považujú diváci spravodajstvo RTVS za najobjektívnejšie, sledovanosť Jednotky kontinuálne rastie.

 

Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník radu informoval o navýšení príspevku pre rok 2018 vo výške 9 miliónov eur vo vzťahu k zmluve o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, tzv. zmluvy so štátom. Táto suma bude rozdelená na dve časti, 1,5 milióna eur na televízne vysielanie, 7,5 milióna eur je plánované na úpravu televíznych priestorov výrobných a vysielacích štúdií. V dodatku zmluvy pre rok 2018 je týmto špecifikovaná suma 20,8 milióna eur pre oblasť televízneho vysielania (pôvodný príspevok bol 19,3 milióna eur) a pre účelové investičné projekty 10,5 milióna eur (pôvodný príspevok bol 3 milióny eur).

 

"Dnešnú informáciu generálneho riaditeľa RTVS považujem za neserióznu a predčasnú, pretože Ministerstvo kultúry (MK) SR v tejto chvíli nedisponuje ďalšími prostriedkami pre RTVS a prípadný dodatok ku zmluve so štátom nie je ani na začiatku schvaľovacieho procesu," reagoval šéf rezortu Marek Maďarič (Smer-SD). Tvrdí, že Rezník po relatívne dlhom čase uznal, že jeho predstava, že RTVS dostane od štátu peniaze na rekonštrukciu budov, nie je podľa súčasného systému možná. "Uznal, že jedinou cestou zvýšenia financií pre RTVS je zmluva so štátom, pokiaľ bude použitie týchto dodatočných peňazí súvisieť s programom. O tomto začali experti MK SR a RTVS rokovať," doplnil Maďarič.


Manažment RTVS predložil správu o výbere úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS za rok 2017, tzv. koncesionárske poplatky. Reálny výber úhrad za rok 2017 predstavoval čiastku 80.974.616 eur, oproti plánu vo výške 78.300.000 eur je výber vyšší o 2.674.616 eur. Pre porovnanie reálny výber úhrad za rok 2016 predstavoval sumu 78.263.511 eur.
Rada vzala na vedomie aj správu o konaniach, vedených Radou pre vysielanie a retransmisiu a sporových káuz vedených pred príslušnými súdmi. K 31. 12. 2017 bolo voči RTVS za obdobie rokov 2009 až 2017 vedených 36 konaní, z nich bolo 16 ukončených. Otvorených a do roku 2018 prechádza 20 konaní.