Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

R. Fico v súvislosti s predajom podniku I. Matoviča predložil tri dokumenty

Bratislava 5. februára (TASR) – Fotokópia zmluvy o predaji podniku, fotokópia zápisnice o ústnom pojednávaní na Daňovom úrade Trnava a fotokópia úradného záznamu Daňového úradu Trnava sú dokumenty, ktoré po dnešnom brífingu v súvislosti s minulým podnikaním poslanca Igora Matoviča (OĽaNO–NOVA) predložil premiér Robert Fico (Smer-SD).
 
Prvým dokladom je fotokópia Zmluvy o predaji podniku, ktorá bola podpísaná v Trnave dňa 14. augusta 2008. Uzavretá bola medzi Igorom Matovičom – regionPRESS ako predávajúcim a Pavelom Vandákom ako kupujúcim.
 
Predmetom zmluvy boli hnuteľné veci, práva k finančným prostriedkom, pohľadávky, ako aj všetky ostatné práva, povinnosti, nároky a záväzky predávajúceho, ktoré súviseli s prevádzaným súborom majetku podniku. Konkrétne malo ísť o veci a práva špecifikované v prílohách zmluvy, tie však súčasťou predložených dokumentov nie sú.
 
Kúpnu cenu stanovili dohodou na 122.000.000 Sk. Strany sa podľa zmluvy dohodli na dvoch splátkach, prvá vo výške 121.000.000 Sk mala byť zaplatená bezhotovostným prevodom v deň podpísania zmluvy. Druhá splátka kúpnej ceny vo výške 1.000.000 Sk mala byť zaplatená v hotovosti najneskôr v druhý deň po podpísaní zmluvy.
 
V samotnej zmluve sa spomína daňová kontrola, ktorá sa mala uskutočniť 15. augusta 2008. Kupujúci sa zaviazal umožniť kontrolu a poskytnúť daňovému úradu potrebnú súčinnosť. Druhým dokladom predloženým premiérom je fotokópia zápisnice o ústnom pojednávaní spísaná na Daňovom úrade v Trnave 9. marca 2009, kde vypovedal Pavel Vandák.
 
Zo zápisnice vyplýva, že Pavel Vandák potvrdil uzavretie zmluvy. Súčasťou predaja boli podľa zápisnice aj všetky doklady podniku od začiatku podnikania Igora Matoviča ako fyzickej osoby až do podpisu zmluvy. „Odvážali sme asi tri autá dokladov. Veci, čo sa týka pohľadávok, mám uskladnené u kamaráta. Zvyšok dokladov som vyhodil do zberu,“ uviedol Vandák podľa zápisnice.
 
Tretím dokladom predloženým premiérom po brífingu je úradný záznam Daňového úradu Trnava. „Dňa 10. októbra 2008 daňovník Igor Matovič telefonicky oznámil, že odstúpil od zmluvy o predaji podniku zo dňa 14. augusta 2008,“ konštatuje sa okrem iného vo fotokópii úradného záznamu.
 
Robert Fico na dnešnom brífingu informoval, že Igor Matovič podľa neho používa na zakrytie jeho nelegálnej činnosti biele kone. Podľa neho Matovič vo svojej podnikateľskej činnosti čelil viacerým podozreniam a daňovým pokutám.