Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Rómska reforma, bič na Rómov? – Arpád Popély

„Rómska reforma vládneho splnomocnenca Petra Polláka bola skôr populistickým krokom vládneho splnomocnenca a ministra vnútra. Nie je to konkrétny a odborne pripravený plán s úlohami a finančným krytím, ktorý by mohol akokoľvek pomôcť pri riešení témy, ktorá sa dotýka nielen chudobných Rómov, ale aj celej spoločnosti. Fungovanie jeho úradu je zároveň paralyzované tým, že sa stal súčasťou najväčšieho slovenského ministerstva. Zároveň, zaradenie úradu do štruktúry ministerstva vnútra podporilo snahy o represívne riešenie situácie Rómov, čo sa prejavilo v základných pilieroch tzv. rómskej reformy“ .

Toľko citát na úvod, ktorý je stanoviskom slovenskej nevládnej organizácie Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Treba poznamenať, že v slove populizmus je „ľud“ a tento výraz označuje zvláštny fenomén a je nebezpečné ho podceňovať... A aj pre tento „ľud“ splnomocnenec práve rozbehol 15 nových pilotných projektov a opatrení v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia. Na základe výsledkov a skúseností z týchto projektov budú stanovené podmienky na celoplošné realizovanie projektov v rokoch 2014- 2020.

Zrejme málokomu je známe, že za posledných 20 rokov bolo na Slovensku vypracovaných 17 koncepcií riešenia rómskej problematiky. A situácia v segregovaných komunít je taká aká je... Ako reakciu na pani autorku z uvádzaného Centra je vhodné uviesť správu, ktorú uverejnili európske agentúry, že dňa 4.10.2013 sa vo Varšave skončila Implementačná konferencia OBSE o ľudskej dimenzii , na ktorej sa diskutovalo aj o otázke Rómov v európskom regióne. Terčom kritiky sa stalo nedávne vystúpenie ministra vnútra Francúzska k nemožnosti integrovať Rómov. V tejto súvislosti bolo slovne ocenené úsilie slovenských orgánov pokračovať v úsilí legislatívne vyriešiť otázku právneho postavenia rómskych osád. Toto podujatie každoročne organizované Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva / ODIHR/ , patrí k najväčším európskym konferenciám o ľudských právach a demokracii.

Zhodou okolností, v ten istý deň, EK a Rada Európy vydala správu, z ktorej vyplýva, že na podporu integrácie Rómov v Európskej únii vyčlenili 700 000 eur pre 5 krajín : Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Taliansko a Slovensko. Asi je zvláštny pocit pre niektorých odborníkov a expertov na rómsku komunitu, keď čítajú kladné hodnotenie Slovenska zo strany európskych inštitúcií za už uskutočnené kroky novej vládnej garnitúry pri riešení rómskej problematiky... /viď Odpočet splnomocnenca vlády pre rómske komunity z 1.10.2013 /.
Záverom je asi vhodné položiť otázku, čo asi sledovali odborníci na rómsku problematiku uverejňovaním obsahovo takých článkov, aký je spomínaný tu v úvode?