Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

PSK zostáva najlepšie hospodáriacim krajom

Prešovský samosprávny kraj je aj po roku 2013 stále najlepšie hospodáriacim krajom na Slovensku. O prvú priečku sa delí s Nitrianskym samosprávnym krajom. Vyplýva to z najnovších údajov Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO na internetovom portáli, kde sú zverejnené informácie o hospodárení slovenských obcí a vyšších územných celkov. Finančné zdravie Prešovského kraja je označené ako „dobré“ a má hodnotu 5 na šesťbodovej stupnici. Hranicu štyroch bodov prekonali tiež Bratislavský (4,6) a Žilinský kraj (4,3).

 

„Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík je s potvrdením dobrého financovania mimoriadne spokojný: „Pravidelne robíme opatrenia, aby naše hospodárenie bolo čo najlepšie. Minulý rok to nebolo vôbec jednoduché. Rozpočet bol značne ovplyvnený dodržiavaním prijatého Memoranda o spolupráci, v ktorom bola zakotvená spoločná vôľa samosprávnych krajov podieľať sa na realizácii zámerov stabilizácie a konsolidácie verejných financií. Zníženie bežných výdavkov o vyše štyri percentá rozhodne nezohľadňovalo finančné potreby organizácií v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. Naše výdavky boli realizované iba na zabezpečenie nevyhnutných potrieb, pričom už od roku 2010 dodržiavame prísne úsporné opatrenia.“

 

Medzi päť najdôležitejších indikátorov finančnej stability samospráv patria základná bilancia, celkový dlh, dlhová služba, záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a okamžitá likvidita. Najvyššie ohodnotenie, skóre 6, získal PSK za záväzky aspoň 60 dní po splatnosti a 5,8 za dlhovú službu. Na výpočet jednotlivých indikátorov finančnej stability INEKO sleduje viaceré finančné ukazovatele, ako napríklad bežné a kapitálové príjmy a výdavky, záväzky, bankové úvery a výpomoci, úrokové splátky, pohľadávky, výsledok hospodárenia, neobežný majetok, či počet obyvateľov.

 

„Pozitívne hodnotenie finančnej kondície kraja je pre nás obrovským zadosťučinením. Prešovský kraj je síce ekonomicky najslabším regiónom Slovenska, ale nezávislé hodnotenie dokazuje, že aj napriek tomu môžeme dobre hospodáriť. Už dlhé roky sme maximálne zodpovední pri vynakladaní finančných prostriedkov a nemáme benevolentný prístup k používaniu vlastných či externých zdrojov. Správame sa ako normálna domácnosť – míňame len toľko, koľko máme. Hodnotenie dokazuje, že je to správna cesta,“ komentuje výsledky predseda PSK Peter Chudík. 

 

Prešovský samosprávny kraj je s počtom obyvateľov viac ako 815 000 najľudnatejším regiónom Slovenska. Bežné príjmy PSK v roku 2013 dosiahli takmer 146 miliónov eur a výdavky boli o viac ako 11 miliónov eur nižšie (134 miliónov eur). Najviac financií smerovalo do oblasti vzdelávania (46,6 %), nasledovala doprava (21,2 %) a sociálne zabezpečenie (16,3 %). Kapitálové výdavky v tom istom roku presiahli 12 miliónov eur. Úverové zdroje samosprávneho kraja sa oproti predchádzajúcemu roku znížili na 40,2 miliónov eur, čo predstavuje 26,7 % skutečných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

 

Z miest Prešovského kraja má najvyššie skóre mesto Poprad (5,4), Kežmarok (5,2), Sabinov (5,0), Podolínec a Svit (zhodne po 4,9). Na opačnom konci rebríčka, s nedostatočným finančným zdravím a hodnotou skóre 2,9 zostal Veľký Šariš. Krajské mesto Prešov má finančné zdravie ohodnotené na 3,4.

 

Internetový portál o hospodárení samosprávy – regionálnej i miestnej, spustil nezávislý ekonomický inštitút INEKO v roku 2012. Jeho hlavným cieľom bolo prispieť k dlhodobej udržateľnosti hospodárenia a finančnej stability obcí a vyšších územných celkov. Portál obsahuje úplnú databázu obcí a vyšších územných celkov s údajmi o plnení vybraných ukazovateľov a to od roku 2006.

***

Prešov 16. októbra 2014, Veronika Fitzeková  hovorkyňa PSK


Prehľad finančnej stability samosprávnych krajov SR podia INEKO:

Samosprávny kraj

Finančné skóre

Prešovský

5,0

Nitriansky

5,0

Bratislavský

4,6

Žilinský

4,3

Košický

3,9

Trnavský

3,9

Trenčiansky

3,5

Banskobystrický

3,3