Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

PSK: V Prešove kraj vybudoval nové špecializované zariadenie pre autistov

(TASR) - Dospelí autisti majú v Prešove vlastné špecializované zariadenie. Vzniklo prestavbou priestorov Centra sociálnych služieb (CSS) na Volgogradskej ulici. Sociálne služby ambulantnou formou, ale aj fyzioterapiu či animoterapiu tu bude poskytovať tím zamestnancov z ďalšieho CSS kraja, zo Slnečného domu. Kapacita nového zariadenia, ktoré uviedli do prevádzky v utorok, je 20 klientov. Prešovský samosprávny kraj (PSK) do jeho zriadenia investoval viac ako 334.000 eur. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

 

"Nesmierne sa teším, že sa táto dobrá a prospešná vec podarila. Otvorením zariadenia pre dospelých autistov plníme naše sľuby, ktoré sme dali ich rodičom v roku 2021. Pokrývame tak aj túto kategóriu zdravotne znevýhodnených, ktorá v našom kraji absentovala, podporujeme ich samostatnosť, sebestačnosť a nezávislosť. Na Volgogradskej ulici sme týmto ľuďom s poruchou autistického spektra vytvorili naozaj čo najlepšie podmienky, ktoré spĺňajú všetky potrebné štandardy, ale najmä ich špecifické požiadavky. Postará sa tu o nich tím sociálnych pracovníkov zo Slnečného domu a poskytne im aj nadštandardné služby, ako je fyzioterapia či liečba pomocou zvierat aj prostredníctvom multisenzorickej miestnosti snoezelen," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

"Ja sa teším, že stojíme a otvárame priestory hodné 21. storočia. To znamená, že priestorovo i množstvom odborných zamestnancov i terapiami, nadštandardnými terapiami, ktoré tu budú prebiehať, môžeme klientom pomôcť veľmi výrazne sa začleniť do spoločnosti," doplnila riaditeľka CSS Slnečný dom Anna Suchá.

Rekonštrukcia priestorov v CSS Vita Vitalis v Prešove prebiehala od augusta 2022 a konkrétne sa týkala dispozičnej úpravy interiéru, ako aj rekonštrukcie toaliet. PSK do stavebných činností z vlastného rozpočtu investoval vyše 244.500 eur.

Ďalšou etapou projektu bolo zariadenie jednotlivých miestností – kancelárií, miestností pre klientov, šatní aj sociálnych zariadení. Pribudol tu nový nábytok, ako sú stoly, stoličky, skrine, v kuchyni kuchynská linka a vstavané elektrospotrebiče, taktiež nová sanita. Na dovybavenie interiéru poskytla prešovská krajská samospráva takmer 90.000 eur.

Cieľom novootvorenej sociálnej služby a odborných činností na Volgogradskej ulici v Prešove je aktivizovať a rozvíjať ľudí s poruchou autistického spektra, ktorí potrebujú ďalšiu odbornú pomoc pri začlenení sa do spoločnosti. Konkrétne ide o autistov s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, prípadne praktickou školou, eventuálne iným typom školy.