Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prvotriedna kniha – Pavol Janík

 

Mimoriadne tvorivo skúsená, výnimočne umelecky talentovaná a neobyčajne odborne erudovaná poetka Jana Štefánia Kuzmová brilantne zúročuje svoje nevšedné autorské zručnosti v skvelej a nápaditej publikácii SLOVOHRAD, určenej najmä najmladším čitateľom, ktorým umožňuje hravou formou sa zoznamovať so zázračnými možnosťami písmen a nadväzne ďalej rozvíjať vlastnú predstavivosť.

 

Na príťažlivej vizuálnej podobe edičného projektu v súlade s jeho estetickým i pedagogickým zameraním sa podieľala výtvarníčka s medzinárodným renomé Radka Hrabovská.

Poetka pred desaťročiami po úspešnom absolvovaní štúdia slovenčiny a ruštiny na Pedagogickej fakulte UK v Trnave pokračovala v osobnostnom raste na Inštitúte ruského jazyka a literatúry A. S. Puškina v Moskve.

 

Autorky literárnej i grafickej zložky diela spájajú nielen schopnosti prekračovať ohraničené slovenské pomery, v ktorých sa zväčša domáci tvorcovia varia vo vlastnej šťave bez potrebného širšieho rozhľadu a želateľného globálneho nadhľadu. Obe sceľuje a zoceľuje aj rozsiahla prax pri vyučovaní nastupujúcich mladých generácií v oblastiach kreatívnych disciplín.

Pomenovať recenziu hodnoteného artefaktu názvom Prvotriedna kniha som sa nerozhodol náhodne. Predovšetkým vystihuje jej nesporné kvality a v neposlednom rade odzrkadľuje jej zacielenie na vnímateľov, ktorí práve spoznávaním tvaru a významu písmen vstupujú do podmanivého sveta literatúry.

 

Dielo výrazne prispieva k tomu, aby sa zvyčajná povinnosť detí osvojiť si jednotlivé grafémy a ich hláskové ekvivalenty zmenila na zábavnú a poučnú hru, v ktorej je množstvo inšpiratívnych prvkov a postupov na podnecovanie fantázie a duchovného obohacovania začínajúcich čitateľov.