Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prvý brigádny generál z radov športovcov - reprezentantov! – Jozef Mazár

Mal som 12 rokov keď som sa po prvý raz rozprával so skutočným žijúcim generálom. Neskôr, keď som už začal chápať svet v súvislostiach, netajím prežíval som úžasnú radosť z toho, že mi jeden z bývalých žijúcich účastníkov II. paradesantnej brigády, ktorá vznikla v Buzuluku ako súčasť I. československého armádneho zboru povedal: jeho ideálmi, ktoré mu vždy žiarili na cestu a znova a znova napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda, ľudská šľachetnosť, statočnosť, čistota charakteru.

 

 Cudzie mu boli prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych. Úžasne som sa tešil a tú radosť v sebe prechovávam do dnešného dňa, že bol aj mojim prezidentom republiky, v ktorej som žil.

 

Rozhovory s jeho spolubojovníkmi mi potvrdili, že armádny generál Ludvík Svoboda bol skutočne statočný bojovník, opravdový diplomat a prezieravý politik, který preukázal svoje vysoké osobnostné kvality vo chvíľach boja o ľudské dobro, o ľudskú existenciu vlastného života - najťažších.

 

Keď sa ma spýtal pred dvoma rokmi pán inžinier Ladislav Assványi, či sa nepodujmem napísať knihu o plukovníkovi vo výslužbe, dlhoročnom veliteľovi Dukly Banská Bystrica Ivanovi Čiernom, odpovedal som: Pokiaľ si ma vyberie a podrobne sa zdôverí so svojimi životnými cestami hlavne pri športe?... Stalo sa.

 

Už dávnejšie pred tým som sa mal možnosť presvedčiť, že Ivan Čierny mal v sebe asi od narodenia zakódované prvky vojenskej generality. Pri písaní knihy Svedectvo veliteľa som sa na mnohých príkladoch presvedčil, že ich násobil vlastným životom so športom a pri športe. Vrcholovom československom, olympijskom, ale trebárs aj detskom, počínajúc materskými školami. Tvrdo, nekompromisne počas dvoch olympijských cyklov bojoval o olympijskú miestenku v československej reprezentácii, mal na to výkon, ale nie šťastie, aby bol nominovaný.

 

Až keď mi svetom uznávaný olympijský víťaz Jiří Raška prezradil, že to bol aj jeho prípad, o čom je napísané v knihe Cesta na Olymp, uveril som takým móresom v bývalom športovom súkolí československej olympijskej mašinérie.

 

Keď som sa dnes ( 9. januára 2018 - pozn. autora), v deň povýšenia do vysokej vojenskej hodnosti vo výslužbe, už brigádneho generála Ivana Čierneho opýtal, či sa nebál, že svojou otvorenosťou, a náročnosťou na seba i druhých neurobí najväčšiu chybu, ktorú môže urobiť, či z toho nemal nikdy a ani nemá veliteľský a funkcionársky strach, švejkovsky odpovedal: "Práve strach býva zdrojom veľkých chýb."

 

 Nuž dnes, keď píšem takým štýlom a životným poznaním pravdepodobne prvé riadky  pod fotografiu prvého brigádneho generála z radov úspešných športovcov - reprezentantov z bývalého Československa i Slovenskej republiky, Ivana Čierneho, predstavujem si aj sedem výstupov armádneho generála Ludvíka Svobodu na Gerlach. Tie výstupy mi opísali iní, kvalifikovaní ľudia, ktorí pri tom asistovali tak, že kráčali s Ludvíkom Svobodom na Gerlach spolu.

 

Mne život dovolil v Dukle Banská Bystrica najskôr ako vojakovi základnej služby, neskôr ako vedúcemu oddelenia marketingu tiež priamo poznávať dokolalosť, náročnosť, erudovanosť a iné prvky vojenského športu za úžasne náročnými cieľmi práve prostredníctvom výsledkov reprezentačných športovcov na svetových kolbištiach, ale aj pri ich výchove, cibrení ich majstrovských športových i ľudských kvalít.

 

Dnešný brigádny generál vo výslužbe Ivan Čierny tie skvelé výsledky ako športovec, tréner, veliteľ, významný funkcionár olympijského hnutia mal. Od mnohých funkcionárov, špičkových trénerov, bývalých významných športovcov Dukly Banská Bystrica som počas písania knihy Svedectvo veliteľa mal možnosť zdokumentovať ich postoje, ktorými priamo či nepriamo už vtedy hovorili, že je to generál športu Slovenskej republiky. Vojenského v prvom rade.

Oslavy 50. výročia založenia Dukly Banská Bystrica a 25. výročia existencie činnosti Slovenského olympijského výboru, boli pre vrchného veliteľa Slovenskej armády, pána prezidenta, vhodnou príležitosťou v praktickom živote zrealizovať takú vysokú poctu.

Pán brigádny generál , aj touto cestou Ti k tomuto vysokému oceneniu Tvojej práce, k povýšeniu do hodnosti brigádneho generála vo výslužbe blahoželáme aj v mene VŠC Dukla Banská Bystrica a prajeme ešte veľa zdravia aj pri príležitosti Tvojich vzácnych osláv životného jubilea - v plnom zdraví, entuziazme a ľudskej sile dožitých 80-tin!