Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Progresívne cesty hokejových Levíc – Jozef Mazár

Serióznemu záujemcovi o progresívne dianie v slovenskom hokejovom svete nemôžu unikať a byť neznáme súčasné progresívne cesty hokejových Levíc. K známym menám a priezviskám v tamojšom hokejovom dianí, ktoré sa dotýkajú prelomového obdobia v rozvoji ľadového hokeja v Leviciach, kedy začali s výstavbou umelej ľadovej plochy, pribúdali postupne ďalšie. Prirodzene. Veď výstavba začala ešte v roku 1975. Keď ju dokončili, na otvorenie pozvali súpera veľmi zvučného mena, s bohatými hokejovými tradíciami.

 

Do Levíc prišiel hrať hokejovou slávou opradený Slovan Bratislava. V drese Slovana okrem iných, vo vtedajšom exhibičnom zápase nastúpili napr. Sakáč, Tajcnár, Kužela, Mrukvia, Peter Šťastný , Anton Šťastný, Bukovinský a mnoho ďalších vynikajúcich hráčov, cenených hlavne za svoje hokejové výkony aj v tom najvyspelejšom hokejovom svete. V tom hokejovom domácom, svete hokeja Levíc, pribúdali časom mená ďalšie. Medzi nimi napríklad aj Július Beňuš a Jozef Guťan, smelo by sme mohli uvádzať aj iné.

 

Vzhľadom na súčasné dianie sme však zvolili cestu komunikácie o všetkom podstatnom, čo sa deje v Hokejovom klube Levíc súčasnom, s výkonným riaditeľom klubu JUDr. Slavomírom Brzom, MPH, mimochodom generálnym riaditeľom Kúpeľov Dudince a.s., v ktorých liečebný dom Smaragd práve vo chvíľach zrodu tohto rozhovoru oslavoval 40. výročie uvedenia do prevádzky tohto zariadenia, nesúceho názov jedného z najstaršie objavených drahokamov na svete.

 

Pán generálny riaditeľ, listoval som Dudinským kúpeľným magazínom, ktorý ste vydali pri tejto príležitosti. Nechcem s vami hovoriť o jeho obsahu, ktorým tvorcovia ponúkli čitateľovi skvelé čítanie. Predsa mi však nedá, aby som si nedovolil hneď v úvode položiť vám inú otázku. Dotýka sa vášho názoru, ktorým tvrdíte, že človek je povinný rešpektovať zvrchovanosť prírodného bohatstva a umne ho využívať pre najcennejší ľudský poklad - zdravie ľudí. Úprimne - obsahuje toto krédo vášho vnútra aj vlásočnice vašich činností v prepojení na hokej?

Čakal som všetko, ale taký začiatok rozhovoru na hokejovú tému, isto nie. Na túto nevšednú otázku však odpoviem - áno. Obsahuje. Zdravie je úžasná hodnota a športom môžu zdravý šport, teda v tomto prípade aj hokej v Leviciach, prinášať iba zdraví ľudia čo sa týka ich nápadov, postojov a riešení. Ľudí s pevným zdravím a zdravými nápadmi, zdravým presadzovaním hokejového talentu jednotlivcami budú vždy napomáhať ďalšej prosperite napredovania hokejových súvislostí aj v rozhovore spomínaným celým regiónom južného Slovenska.. Rešpektovať zvrchovanosť prírody pre mňa znamená okrem iného nosiť v sebe popri skromnosti a rešpekte i obdivu z múdrosti iných aj presadzovanie progresívnych myšlienok, ktoré obohatia činnosti, aktivity aj na úseku, v ktorom ste sa rozhodli pomáhať. Rodinám a v nich deťom, regiónu a tým byť prospešný celému slovenskému hokeju, celej societe, Filozofická otázka, skromný pokus prostredníctvom môjho videnia o filozofickú odpoveď... ( dopovedal a spokojne, úprimne, zo srdca sa usmial)

 

Dobre, súhlasím! Budeme pokračovať reálnymi pohľadmi, teda aj ďalšími konkrétnymi otázkami, na ktoré čitateľ, predovšetkým priaznivec hokeja Levíc, iste pozitívne zareaguje ak dostane z hokejovej kuchyne Levíc to, čo priblíži chuť kvality hokejového diania. Aké, ono je?

Snažíme sa hokejom obohacovať naše životy. Z Levíc sú známe hokejové aktivity, o ktorých  písali aj iné média, aby ich poskytli Slovensku ako dôkaz nášho smerovania v oblasti motivácie detí pre šport, hokej zvlášť. Mám na mysli vyše desaťročnú spoluprácu s materskými školami a tým aj rodinami a ich detičkami. Nič nové pod slnkom, len kvalitu chceme na tomto úseku zvyšovať. Rozširovaním kvality trénerských činností a infraštruktúry klubu. Pri tej príležitosti chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto práci podieľali a podieľajú. Rodičov, učiteľky materských škôl a média nevynímajúc. Hokejom chceme prinášať aj to, aby prechody z prípraviek, ktorých máme niekoľko, mali do hokejových tried prirodzené pokračovanie. Preto je náš tréner, Július Beňuš, na odbornosť ktorého sa dobre počúvajú slová v rozhovoroch s odbornou obcou špičkového hokeja preverovaného a ceneného kvalitou ich práce naprieč hokejovou Európou, ale i sveta, zodpovedný s celým trénerským a pedagogickým štábom svojich najbližších spolupracovníkov pred vedením klubu i IV ZŠ Levice, kde ako tréner - pedagóg pôsobí. Ak hovorím o športových a hokejových triedach, tie existujú v piatom, šiestom, siedmom a ôsmom ročníku. V rámci riadneho vyučovacieho pedagogického procesu s upraveným režimom pre orientáciu na výchovu a zdokonaľovanie sa pre špičkový hokej. V Leviciach máme kadetov, teda družstvo deviatakov, kde sú tie kritéria pre hokejové činnosti ešte náročnejšie, zatiaľ nám chýba efektívne previazanie našich talentovaných detí prirodzenou cestou prechodu do dorasteneckých a potom juniorských družstiev, aby sa ich talenty z rôznych príčin z hokeja nevytrácali. No a na vrchole pyramídy sú dospelí. Všetko oblasti, ktoré si vyžadujú na základe načrtnutých smerovaní v našom klube aj zvýšenie kvality manažérskej práce a tým aj konkrétnej zodpovednosti za túto prácu.

 

Ďakujem za čitateľné smerovanie. Poprosím o čitateľnosť aj v oblasti manažovania. Tá je veľmi dôležitá a náročná. Kto je resp. bude okrem vedenia na jej vrchole okrem výkonného riaditeľa? Za kým sa budeme môcť vybrať, aby nám svoju odbornosť, skúsenosť, bystrosť a múdrosť pretavil aj z jeho pohľadov smerom na zvyšovanie kvality funkcionárskych činností klubu, ktorý kormidlujete z pohľadu manažérskeho riadenia?

Dnes už v našom klube máme takého človeka, v hokejových štruktúrach je to osobnosť známa, výsledkami svojej manažérskej práce odskúšaná aj v prestížnej KHL, ide o bývalého hokejistu Nitry Marcela Ozimáka, ktorý médiám isto vyjde v ústrety pre zmyselnú a potrebnú komunikáciu v prospech čitateľa, hokejového fanúšika i odborníka.

 

Dobre. Budeme sa s ním kontaktovať a tiež ho poprosíme o koncepčnú spoluprácu.. Vy ste však v jednom z predchádzajúcich rozhovorov naznačili čitateľskej verejnosti, že HK Levice sa snaží pôsobiť svojimi hokejovými výstupmi aj formou spolupráce so zanietencami hokeja, či už prostredníctvom hokeju verných rodín, ich detí, alebo inými formami, aj z okolia Levíc. Menovali ste dedinky z celkom blízkeho okolia Levíc, k ním ste pridružili Tlmače, Novú Baňu, Žarnovicu, Banskú Štiavnicu, Vráble, mestečko Dudince, Šahy, ale my sme sa dopočuli, že funkcionársky laškujete aj s ligovou Nitrou a ligovými Novými Zámkami.

Nelaškujeme. Komunikujeme. Hľadáme cesty vzájomnej spolupráce užitočné pre Nitru či Nové Zámky a osožné pre Levice. Už som trochu naznačil možnosť prirodzeného prechodu našich talentovaných chlapcov do dorasteneckého či juniorského hokeja. Osobne si vážim pomoc a prístup každého rodiča nášmu klubu a k nášmu klubu, to isté chceme recipročne robiť zvýšenou starostlivosťou o ich talentované dieťa, keď dospeje svojim vývinom do dorasteneckého a juniorskeho veku. V tom všetkom dianí musí byť systém, lebo len tak možno tvoriť hokejom a v hokeji hodnoty, potom ich nestrácať pre klub, rodiny a hlavne ďalší rozvoj talentovaného dieťaťa pre zvyšovanie úrovne a kvality hokeja slovenského. Tam by sme už nemali pozerať čisto len cez vlastné klubové okuliare? Aj vo vyspelom hokejovom svete existujú na tomto úseku úžasné posuny. A byť v nich úspešní z pohľadu nášho klubu, znamená komunikovať s tými, ktorí možno viac vedia a sú v hokeji úspešnejší aj z medzinárodných hľadísk. Ale to je cesta do budúcnosti. Teraz žijeme súčasnou realitou.

 

Spomenuli ste okrem iného spoluprácu s Novými Zámkami a Nitrou. V jednom predchádzajúcom rozhovore odznela prostredníctvom vašich slov úzka spolupráca s vedením mesta a poslancami, ale aj Slovenským hokejovým zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Vtedy skôr v deklaratívnej podobe. Môžete načrtnuté oblasti spolupráce vášho klubu, so spomínanými v tejto otázke špecifikovať výsledkami takých činností, ktoré potvrdia, že ide o spoluprácu dobrú, kvalitnú a tým aj potrebnú?

Otázka znie na prvý pohľad jednoducho, ale práve na jednoduché otázky bývajú ťažké odpovede. Náš klub veľmi potrebuje skvalitňovať infraštruktúru. Vlastníkom Zimného štadióna v Leviciach je mesto. Bez úzkej komunikácie, ochoty pomáhať problémy z vlastníckeho pohľadu štadióna aj riešiť tak s vedením mesta a s podporou poslancov, ale aj s vedením spomínaných klubov či samotného SZĽH sa v tejto oblasti pohnúť nedá. Na základe takej komunikácie som napríklad dostal mandát od mesta rokovať s vedením SZĽH o možnej ekonomickej pomoci zväzu pri výmene mantinelového systému. Zámer je zrealizovaný. Za aktívnej účasti zúčastnených. Ekonomické vyjadrenia tak zo strany SZĽH ako i mesta nebudem číselne približovať ale neboli malé. Pomoc si rozhodne vážime, oceňujeme a verejne deklarujeme vďaku. Pred dokončením je ďalší spoločný projekt mesta, SZĽH a nášho klubu. Ide o viacúčelové ihrisko, ktorého realizácia má v rozmeroch Slovenskej republiky názov Strieľaj ako Demitra. Už názov prezrádza, k čomu bude slúžiť. Riešiť je potrebné energetiku Zimného štadióna v Leviciach, konkrétne osvetlenie. Tam sme vstúpili okrem mesta do rokovaní o pomoc a spoluprácu aj Nové Zámky. Problémovými sú oblasti kvalitných šatní, sociálnych zariadení, spoločenskej miestnosti, všetkému predchádza projektová príprava, ktorú môžu robiť odborníci spravidla na základe pozitívnych výsledkov komunikácie do takého projektu zainteresovaných. Formy spolupráce z oblasti športovej prípravy som naznačil v jednej z predchádzajúcich odpovedí...

 

Prepáčte, že som vás prerušil. Táto oblasť na základe vami doposiaľ odpoveďou skonkretizovaného potrebuje samostatne širší priestor a debaty aj s inými do spolupráce zainteresovanými. Zámerom  bolo, týmto rozhovorom priblížiť stručne to, čo sa v kuchyni Hokejového klubu Levíc varí. Jednej oblasti sme sa ešte nedotkli. Levický hokej v spomienkach. Čo poviete na túto tému?

Je veľmi dôležitá a potrebná, ona súvisí aj s akousi Dvoranou slávy, ktorú vytvárali hokejom a svojimi životmi osobnosti hokeja Levíc a jeho okolia. Povedať v tejto chvíli by bolo pre mňa, osobne, akési klišé. Viete, čo? Ja vám dám meno a priezvisko, skúste napísať jeden portrét s týmto človekom a on by mohol načrtnúť čo by malo byť pri vytvorení ucelenej štruktúry dominantné. Po prečítaní budeme aj my v našich plánoch a cieľoch ešte konkrétnejší, aké aj z tejto oblasti na danom úseku existujú.

 

Pekná nahrávka na smeč! Váš návrh  môže byť pre mnohých žurnalistov, ktorí píšu o športe motivačný. Aj obsah vašich odpovedí možno vhodne využiť na ďalšie prípravu rozhovorov, postrehov, reportáží i fotoreportáží z hokejových činností a mnohého iného čo s tým súvisí s jediným cieľom, priblížiť momentky z konkrétneho hokejového diania, čo sa deje nové, čím žije, z pohľadu teritória sveta, naše malé hokejové Slovensko na svojom juhu, s veľkými existujúcimi perspektívami v celej republike pre veľký hokej, ktorý si Slováci dokázali vždy labužnícky vychutnať, oceniť a spájať sily pre úspešnú hokejovú budúcnosť našich detí a vnúčat.

Zaujímavé, radostné, ale i bolestivé, boli hokejové dejiny od čias dávnych, nežijúcich predchodcov, pokračujúc žijúcimi pamätníkmi Karolom Fakom, Jozefom Golonkom, Jánom Faithom, Igorom Libom, Dáriusom Rusnákom, Vincentom Lukáčom, Petrom Bondrom, Jozefom Stumpelom, Miroslavom Šatanom, Vladom Országhom a ďalšími, len z priestorových dôvodov nespomenutými. Za výsledkami všetkých, žijúcich a nežijúcich sa skrývajú veľké úspechy nášho hokeja i poučenia do budúcnosti. Z odpublikovaného týmto rozhovorom sa núka otázka: Aké hokejové dejiny píše táto generácia? Rozhovor o hokeji v Leviciach mnohé naznačil. Je to iba malý íver odťatý z košatého hokejového stromu...

Za ochotu zúčastniť sa rozhovoru a odpovede poďakoval 
JUDr. Slavomírovi Brzovi, PHM aj za čitateľov Jozef Mazár

Medzi dekorovania čerstvých absolventov hokejovej prípravy z materských škôl mesta Levice sa zúčastnil v prítomnosti súčasného šéfa hokejovej Tipsport ligy, majstra sveta a bývalého obrancu viacerých klubov NHL, odchovanca hokeja v Dukle Trenčín Richarda Lintnera (prvý zľava) a výkonného riaditeľa HK Levice Slavomíra Brzu ( vpravo) sa zúčastnil aj prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel (na snímke uprostred).

Medzi dekorovania čerstvých absolventov hokejovej prípravy z materských škôl mesta Levice sa zúčastnil v prítomnosti súčasného šéfa hokejovej Tipsport ligy, majstra sveta a bývalého obrancu viacerých klubov NHL, odchovanca hokeja v Dukle Trenčín Richarda Lintnera (prvý zľava) a výkonného riaditeľa HK Levice Slavomíra Brzu ( vpravo) sa zúčastnil aj prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel (na snímke uprostred).

Potom sa postavili pred fotoobjektív zvedavého fotoreportéra k deťom všetci, ktorí sa krásnej chvíle, ukončenia tréningového roku detí materských škôl Levíc organizátorky a aktívne zúčastnili. Foto: archív HK Levice

Potom sa postavili pred fotoobjektív zvedavého fotoreportéra k deťom všetci, ktorí sa krásnej chvíle, ukončenia tréningového roku detí materských škôl Levíc organizátorky a aktívne zúčastnili. Foto: archív HK Levice