Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pripomenuli sme si 107. nedožité narodeniny bývalého nášho prezidenta Dr. Gustáva Husáka

V piatok 10. januára položili kyticu kvetov na hrob Dr. Gustáva Husáka v dúbravskom cintoríne v Bratislave členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 

Narodil sa 10. 1. 1913 v  Dúbravke ako Augustín Husák. V súčasnosti ho mnohí  považujú za kontroverznú postavu našich dejín. Tvrdo však stál na objektívnej historickej pravde a mnohí, proti ktorým sa viedol proces (v 50-tych rokoch), vďaka tomu sa možno vyhli aj šibenici. Už ako študent pracoval v antifašistickom zväze mládeže a v ľavicovom hnutí na Slovensku.

V rokoch 1943 - 1945 bol členom predsedníctva SNR. Počas SNP pôsobil ako podpredseda povstaleckej Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici.

Bol pri vyhlasovaní Košického vládneho programu. V rokoch 1945 - 1950 zastával  viaceré vysoké funkcie: bol členom Slovenskej národnej rady, povereníkom pre dopravu a techniku, neskôr pre poľnohospodárstvo a v rokoch 1946 - 1950 predsedom Zboru povereníkov a poslancom Národného zhromaždenia ČSR.

Vo februári 1951 ho zatkli a v apríli 1954 ho vo vykonštruovanom procese odsúdili za „buržoázny nacionalizmus“ na doživotie. V roku 1960 ho prepustili na slobodu, v roku 1963 občiansky aj právne rehabilitovali a vrátili mu členstvo v komunistickej strane. V rokoch 1960 - 1963 pracoval v Pozemných stavbách a neskôr v Ústave štátu a práva SAV v Bratislave.

V roku 1968 sa Gustáv Husák opäť vrátil do vysokej politiky. Postupne znovu prešiel najvyššími straníckymi funkciami v rámci vtedajšej ČSSR. Od apríla 1969 do mája 1971 bol 1. tajomníkom ÚV KSČ a od mája 1971 do decembra 1987 generálnym tajomníkom ÚV KSČ.

Dňa 29. mája 1975 vtedajšie Federálne zhromaždenie ČSSR zvolilo Gustáva Husáka za prezidenta ČSSR. V tejto funkcii pôsobil do 10. decembra 1989. Pod vplyvom novembrových udalostí podal demisiu. Potom žil v ústraní v Bratislave, kde zomrel 18. novembra 1991 vo veku 78 rokov.

Vladimír Dobrovič