Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prinesie asociačná dohoda vojnu alebo mier? – Milan Országh

Pred niekoľkými dňami odobrili poslanci Európskeho parlamentu asociačnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou a to dokonca s výnimočnou prevahou. Aké budú jej dôsledky pre náš kontinent, pre svet, pre Slovensko? Politickí analytici sa obávajú, že tento krok bol predčasný a ide o akési „neuvážené dráždenie ruského medveďa“. Najbližšie dni ukážu, či tento krok spolu s čudnými sankciami voči Rusku mal vôbec nejaký zmysel. Aj keď v Bruseli panuje akýsi falošný optimizmus: "Táto ratifikácia inštitucionalizuje európsku voľbu Ukrajiny a spája budúcnosť krajiny s EÚ. Ukrajinská spoločnosť zaplatila najvyššiu cenu za jej európske ašpirácie - smúti nad smrťou mnohých ľudí, trpí okupáciou svojich území zo strany Ruska a zažíva zhoršovanie ekonomických podmienok. Touto ratifikáciou posiela EÚ Ukrajine najsilnejší signál podpory, a to napriek poľutovaniahodnému návrhu na odloženie implementácie dohody," uviedol spravodajca uznesenia, poslanec Jacek Saryusz-Wolski (EPP, PL). Dodal, že dohoda "nie je konečným cieľom vo vzťahoch EÚ a Ukrajiny"  a zdôraznil, že spoločná budúcnosť EÚ a Ukrajiny musí byť teraz chránená pred ruskou agresiou zavádzaním "stále silnejších sankcií až do momentu, keď budú náklady Ruska na udržanie jeho politiky privysoké."

 

 "Toto je historická chvíľa," vyhlásil predseda EP Martin Schulz vo svojom príhovore k poslancom v Štrasburgu a v Kyjeve, ktorí sa navzájom sledovali prostredníctvom videokonferencie. "Oba parlamenty sa slobodne rozhodli hlasovať o tejto dohode dnes v rovnakom čase. Toto je slobodná demokracia, opak riadenej demokracie. Európsky parlament vždy obhajoval územnú celistvosť a suverenitu Ukrajiny a bude ich obhajovať aj naďalej".

 

 Tesne pred ratifikáciou dohody vo Verchovnej rade sa k dohode vyjadril aj ukrajinský prezident Petro Porošenko: "Ukrajinci obrátili rýchlik idúci na východ a dúfam, že to potvrdí aj dnešné hlasovanie. Naša synchronizovaná ratifikácia bude sviatkom nie len pre Ukrajinu, ale aj pre Európu, pretože bez Ukrajiny neexistuje zjednotená Európa." 

Asociačná dohoda sa zameriava na politické pridruženie, ako aj na voľný obchod medzi EÚ a Ukrajinou. Politická časť dohody približuje Ukrajinu o krok bližšie k EÚ. Otvára nové kanály pre politický dialóg a ustanovuje základné pravidlá pre spoluprácu napríklad v oblasti energetiky, dopravy a vzdelávania. Od Ukrajiny požaduje uskutočnenie reforiem, rešpektovanie demokratických princípov, ľudských práv a zásad právneho štátu. Prehĺbená a komplexná dohoda o zóne voľného obchodu (DCFTA) výrazne integruje trhy EÚ a Ukrajiny prostredníctvom odstránenia dovozných ciel a zákazu ďalších obmedzení vzájomného obchodu. Stanovuje však aj určité výnimky a prechodné obdobia pre citlivé oblasti, čo sa dotkne napríklad obchodu s poľnohospodárskymi produktmi. Dohoda tiež čiastočne integruje trhy verejného obstarávania.

 

Asociačná dohoda bude plne právne účinná až po jej ratifikácii všetkými 28 členskými štátmi EÚ, vykonávať sa však bude na základe dnešného hlasovania Európskeho parlamentu a ukrajinskej Verchovnej rady predbežne (presný dátum však musí potvrdiť Rada EÚ).

Poslanci asociačnú dohodu schválili pomerom hlasov 535 (za): 127 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania).

Z podkladov EP Press Service

pripravil: M. Országh