Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prieskum: Ohrozenie novým koronavírusom cíti 82 percent Slovákov

TASR - Ohrozených novým koronavírusom sa cíti 82 percent Slovákov, predovšetkým ide o seniorov nad 65 rokov, najmenej ohrození sa cítia mladí ľudia do 29 rokov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos, ktorá ho realizovala na vzorke 1003 respondentov vo veku 18 a viac rokov 27. až 30. marca. Prieskum tiež hovorí o tom, že sedem z desiatich Slovákov vychádza z domova len v nevyhnutných prípadoch. V niektorých preventívnych opatreniach začali ľudia podľa prieskumu poľavovať.

 

Agentúra robila prieskum medzi Slovákmi aj pred dvomi týždňami. Odvtedy vzrástol pocit ohrozenia zo 78 na súčasných 82 percent. Rúško podľa prieskumu nosí čoraz viac ľudí, ide o 86 percent. "Nárast počtu ľudí nosiacich rúška o 74 percent v porovnaní s obdobím pred dvomi týždňami je prirodzený, keďže aktuálny prieskum už zahŕňa obdobie, v ktorom je nosenie rúška mimo domova povinné. Takmer o polovicu sa zvýšil aj počet ľudí, ktorí sa snažia obmedzovať kontakt so svojím okruhom rodiny a známych," povedal Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos.

 Pudmarčík dodal, že ľudia začínajú niektoré preventívne opatrenia vykonávať v menšej miere. "Napríklad jedny z najčastejšie vykonávaných opatrení, teda pravidelné umývanie rúk a vyhýbanie sa frekventovaným miestam, uviedlo aktuálne o šesť percent menej ľudí ako v minulosti. Podobne, o deväť percent menej ľudí obmedzuje využívanie hromadnej dopravy," priblížil.

Sedem z desiatich Slovákov podľa prieskumu tvrdí, že z domova vychádza iba v nevyhnutných prípadoch a približne každý štvrtý nosí aj ochranné rukavice. Mierne rastie aj podiel ľudí využívajúcich prácu z domu. V súčasnosti takto pracuje približne pätina slovenskej populácie a v Bratislavskom kraji to využíva 41 percent ľudí.

Opatrenia autorít, teda vlády či samospráv, považuje podľa prieskumu za potrebné 94 percent Slovákov. Odhady na zvládnutie pandémie sú triezvejšie. Väčšina ľudí podľa prieskumu predpokladá, že na zvládnutie epidémie koronavírusu bude potrebných niekoľko mesiacov (63 percent) alebo viac ako pol roka (16 percent).