Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Priekopník dagerotypie a kalotypie – Milan Kaľavský

Imrich Emanuel Roth sa narodil v Košiciach a 26. 11. 1885 v Košiciach zomrel. Ako maliar študoval vo Viedni, Dűsseldorfe a Mníchove. Z titulu svojej profesie a získavania vedomostí bol v Alexandrii, Paríži, Ríme a Carihrade. Na študijných cestách sa oboznamoval s vtedajšou formou a vývojom fotografie a to v dagerotypii a kalotypii. V prvej polovici 19. storočia sa vrátil do Košíc, kde sa natrvalo usadil.

 

I. E. Rotha možno považovať za priekopníka fotografie v Košiciach už aj z toho dôvodu, že vo Francúzsku v auguste 1839 bol vynález dagerotypie vyhlásený za praktický a používateľný fotografický postup. Fotografické snímky zhotovené kolódiovou technikou zhotovoval na Hlavnej ulici oproti Dómu sv. Alžbety. Od roku  1850 mal vlastný fotoateliér. Živnosť získal v roku 1864 a v roku 1872 so živnosťou skončil, keď fotoateliér prevzal – odkúpil Rudolf Eder.

 

Od úmrtia priekopníka dagerotypie a kalotypie I. E. Rotha v Košiciach uplynulo dňa 26. 11. 2021 už 136 rokov.