Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prestali sme byť bezpohlavní – Vladimír Mikunda

Aj tieto slová zazneli v diskusii valného zhromaždenia Slovensko-ruskej spoločnosti, ktoré sa konalo v stredu 20. januára 2016. Rokovania sa zúčastnil aj veľvyslanec Ruska v SR Alexej L. Fedotov a dvaja kandidáti za politickú stranu ODVAHA Veľká národná a proruská koalícia.

 

Keď predseda spoločnosti Ján Čarnogurský vo výročnej správe za rok 2015 pomenoval všetky naše aktivity, mnohí si až vtedy uvedomili aké je to množstvo a koľko práce sa za nimi skrýva. Konkrétne spomenul vítanie pravoslávneho Nového roku, Maslenicu, každoročný výlet na Matru, spoluvydávanie kníh ruskej poézie... a aj naše zastúpenie na podujatiach organizovaných inými.

Pochopiteľne, že neopomenul veľmi pozitívnu tendenciu v našej spoločnosti, ktorou je rozširovanie radu Klubov Arbat po celom území Slovenska. Dnes ich už máme sedem (Bratislava, Košice, Prešov, Rimavská Sobota, Trenčín a Spišská Nová Ves)!  

 

Osobitne sa predseda spoločnosti venoval nášmu najvýznamnejšiemu občianskemu počinu, ktorým sú protestné zhromaždenia proti základniam NATO na Slovensku, proti prejazdom cudzej vojenskej techniky po našom území a za vystúpenie z NATO, ktorých sme minulý rok zorganizovali 12.

Ján Čarnogurský pri tom osobitne vyzdvihol dva aspekty. Po prvé, naše protestné zhromaždenia boli vedené kultivovane a právne čisto, takže sme sa v ničom nedostali do rozporu so zákonom. Po druhé, poukázal na fakt, že jedenkrát sa proti naším ideám postavil tábor „za okupáciu našej vlasti“, no zišlo sa ich žalostne málo a tak so svojimi protestmi už nikdy na ulicu nevyšli. „O čom toto všetko svedčí?“, postavil si rečnícku otázku predseda Čarnogurský a hneď si na ňu aj odpovedal. „Že na ulici jednoznačne dominujeme“, „že manipulácia s verejnou mienkou na Slovensku už nie je taká ľahká“. 

Samozrejme, že toto všetko sa nám vrátilo späť aj v počtoch nových členov. Za ostatný rok nám ich pribudlo 249 a tak počet členov Slovensko-ruskej spoločnosti už dosiahol 551 členov.

 

Jeden z diskutérov k tomu neskôr pripojil poznámku, že naše protestné zhromaždenia nám pomohli zbaviť sa „bezpohlavnosti“, čím sa značne líšime od slovenského verejného priestoru. Ten je vraj dnes natoľko „politický korektný, že je už beznázorový“.

Pochopiteľne, že nárast počtov priaznivcov je viditeľný aj na počte návštev našej webovej stránky. Ak tu hovoríme pri prvých 24 hodinách o stovkách čitateľov, tak náš facebook (taktiež ponúka naše správy) už hovorí o tisícoch.

 

V otázke našich ďalších plánov Ján Čarnogurský informoval o akútnej potrebe zavedenia novej aktivity – a to celoplošného stretnutia. To prvé by sa mohlo uskutočniť už v máji v okolí Spišskej Novej Vsi.

Druhou oblasťou, na ktorú sa ideme viac sústrediť je posilnenie medzinárodnej spolupráce. Minulý rok sme začali s Čechmi (27. 1. sa v Prahe zúčastníme ich protestného zhromaždenia), radi by sme to rozšírili o Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a pochopiteľne, že bohaté perspektívy máme v spolupráci s Ruskom. Radi by sme aby sa nám už podarilo zrealizovať dávno plánovaný diskusný telemost s našimi ruskými partnermi.

Okrem schválenia plánu podujatí valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo aj úpravu a doplnenie stanov spoločnosti.

 

V diskusii vystúpilo okolo 15 prítomných, niektorí aj viackrát. Pozornosť si vyžiadalo vystúpenie Branislava Fábryho, ktorý poukázal na potrebu koncentrovať gro našich aktivít na 2. polrok, nakoľko v tomto období bude Slovensko predsedať EÚ, bude mediálne viac sledované...

Valného zhromaždenia sa zúčastnili aj zástupcovia spišskonovoveského klubu Arbat a jeho predseda Branislav Rusiňák zaujímavo pohovoril o tom, čo v ich okolí spôsobilo objavenie sa tohto kolektívu.

Nesmierne závažnú otázku otvoril Víťazoslav Móric. Poukázal na nedostatočne objektívne vzdelávanie o dejinách na našich školách, na nekvalitné učebnice... Bodkou jeho vystúpenia bol verejný prísľub, že ak sa Slovensko-ruská spoločnosť podujme vydať nejakú literatúru na doplnkové vzdelávanie, on že ju bude financovať.

 

Valné zhromaždenie toto vystúpenie odmenilo potleskom a konštatovaním predsedu spoločnosti, že „keď sa zníži geopolitický vplyv Západu na Slovensku, tak tento problém nebude existovať!“.

Veľvyslanec A. L. Fedotov začal svoje vystúpenie vyjadrením vďaky za takýto vzťah k Rusku, za želanie upevňovať vzájomné vzťahy. „Toto je veľmi dôležité, myslím si, že v tomto prípade nejde len o proruský, ale v rovnakej miere aj o proslovenský prístup“, povedal a poukázal na to, že v Moskve bola vytvorená Spoločnosť Ľudovíta Štúra, ktorá pred pár mesiacmi už vydala svoje prvé dielo. Je ňou zborník z medzinárodnej konferencie.

 

V centre nášho záujmu a spoločných aktivít by podľa neho malo byť hľadanie toho, čo nás môže zjednocovať, čo nám pri tom môže pomáhať byť spolu a rozvíjať spoluprácu. Dodal, že „magistrálou“ nášho spoločného smerovania je neustále principiálne vysvetľovanie „čo je to vojna, čo je to nacizmus a čo je to fašizmus“.

 

V ďalšom poinformoval o aktivitách veľvyslanectva a RF, ktoré by mohli byť zaujímavé aj pre našich členov, o aktualizácii webovej stránky a facebooku veľvyslanectva a o ich návštevnosti (rekordná návštevnosť za týždeň - pol milióna), ako konať mládeži aby sa dostala do Ruska...