Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Preprava odpadu – Europoslanci požadujú prísnejšie pravidlá EÚ

 

  • Prísnejšie pravidlá na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia
  • S odpadom prepravovaným mimo EÚ sa musí nakladať environmentálne vhodným spôsobom
  • Poslanci chcú zakázať vývoz plastového odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD
  • Vývoz odpadu z EÚ do krajín mimo EÚ dosiahol v roku 2020 32,7 milióna ton

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament v utorok prijal svoju rokovaciu pozíciu na rokovania s vládami EÚ o novom zákone o revízii postupov EÚ a kontrolných opatrení pri preprave odpadu.

Revidované právne predpisy by mali účinnejšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a zároveň plne využívať príležitosti, ktoré ponúka odpad na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obehového hospodárstva a hospodárstva s nulovým znečistením.

V prijatom texte poslanci podporujú výslovný zákaz prepravy všetkých odpadov určených na zneškodnenie v rámci EÚ, okrem povolených a opodstatnených prípadov. Vývoz nebezpečného odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude takisto zakázaný.

Vývoz odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na zhodnotenie by bol povolený len tým krajinám, ktoré nie sú členmi OECD, ktoré vyslovia svoj súhlas a preukážu svoju schopnosť spracovať tento odpad udržateľným spôsobom. Poslanci chcú tieť zakázať vývoz plastového odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, a postupne ukončiť jeho vývoz do krajín OECD do štyroch rokov.

 

Parlament vyzýva na vytvorenie mechanizmu EÚ zameraného na riziká, ktorý by usmerňoval krajiny EÚ vykonávajúce inšpekcie s cieľom predchádzať nezákonnej preprave odpadu a odhaľovať ju.

Ďalšie podrobnosti o navrhovaných opatreniach Parlamentu sú k dispozícii tu.

Po rozprave v pléne v pondelok večer bola správa prijatá v utorok 594 hlasmi za, pričom 5 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.

 

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Pernille Weiss (EPP, DK) uviedla: „Naša ambiciózna pozícia v nadchádzajúcich rokovaniach s členskými štátmi bola práve schválená veľkou väčšinou v pléne. Musíme premeniť odpad na zdroje na spoločnom trhu, a tým sa lepšie starať o naše životné prostredie a konkurencieschopnosť. Nové pravidlá nám tiež uľahčia boj proti trestnej činnosti v oblasti odpadu v EÚ aj mimo nej. A so zákazom vývozu plastového odpadu, ktorý navrhujeme, presadzujeme oveľa inovatívnejšie a obehové hospodárstvo kdekoľvek ide o plasty. Je to skutočná výhra pre ďalšie generácie.“

 

Ďalší postup

Europoslanci sú pripravení začať rokovania s členskými štátmi EÚ.

 

Súvislosti

Komisia 17. novembra 2021 predložila návrh na reformu pravidiel EÚ týkajúcich sa prepravy odpadu, ktorým sa stanovujú postupy a kontrolné opatrenia pre prepravu odpadu v závislosti od jeho pôvodu, miesta určenia a prepravnej trasy, druhu prepravovaného odpadu a druhu nakladania s odpadom, ktorý sa uplatňuje pri jeho príchode na miesto určenia.

V roku 2020 dosiahol vývoz odpadu z EÚ do krajín mimo EÚ 32,7 milióna ton, čo predstavuje približne 16 % svetového obchodu s odpadom. Okrem toho sa medzi krajinami EÚ každoročne prepravuje približne 67 miliónov ton odpadu.