Predvolebné paradoxy

Do prvého kola regionálnych volieb (9. novembra) nám ostáva už iba niekoľko dní, napriek tomu mnohí z ich účastníkov ešte stále žijú v presvedčení, že nič nie je definitívne. Keďže každý kraj žije v súčasnosti vlastným predvolebným životom, výnimkou nemôže byť ani Prešovský kraj. Od posledného termínu odovzdania kandidátskych listín ubudlo z celkového počtu 5 kandidátov na poslancov Zastupiteľstva PSK a nemusí to byť definitívne číslo. Všetci sú nominanti politických subjektov, počet nezávislých kandidátov (NEKA) ostáva nezmenený. Dvaja z kandidátov „odišli“ ešte pred definitívnou registráciou (volebné obvody Svidník a Bardejov), ďalší dvaja po registrácii (Prešov, Poprad).

K nevšednej situácii došlo vo volebnom obvode č. 11 Stropkov. Tam jeden z politických subjektov nahlásil na svojej kandidátke, zrejme omylom, o jedného kandidáta viac, ako bol maximálny možný počet (dvaja), takže jeden z nich bol ako prebytočný volebnou komisiou vyškrtnutý. V kraji však nastala aj paradoxná situácia, na ktorej vzniku sa podieľa „diera“ v zákone. V jednom z volebných obvodov prihlásil politický subjekt svojho kandidáta do volieb na poslanca a zároveň aj svojho člena do obvodnej volebnej komisie. Kandidát na poslanca sa však svojej kandidatúry vzdal (sám, nestiahla ho politická strana). Nový stav v danom volebnom obvode je taký, že politický subjekt, ktorý nemá žiadneho kandidáta, je zastúpený v obvodnej volebnej komisii. Ďalšiu dieru v zákone odhalil „súbor“ kandidátov na kreslo predsedu PSK. Volebný zákon totiž nežiada, aby kandidáti predložili doklad o svojej trestnej bezúhonnosti, takže či majú trestný problém alebo nie, nikoho to vlastne nemusí zaujímať a nikto to ani nepreveruje! Ani to, že jeden z kandidátov „súboru“ je v súčasnej dobe v neukončenom spore so spravodlivosťou vzhľadom k jeho – nazvime to jemne – príliš voľnému výkladu zopovednosti za nie príliš kóšer nakladanie s verejným majetkom. Ani jeho svedomie takéto taľafatky ako je zákon, česť alebo bezúhonnosť a dôvera, akosi nezaujímajú. Poučenie pre budúcnosť? Že Slovensko má lepšiu bryndzu ako právnikov...