• Vladimír Ledecký
    Vladimír Ledecký
  • Jozef Kičura
    Jozef Kičura

Predstavujeme

Chcel by som kreatívne mysliacich poslaneckých kolegov
Charakteristika niektorých ľudí sa dá prebrať v priebehu niekoľkých minút, o iných sa dá rozprávať celé hodiny. To je aj náš prípad starostu dnes už pod Tatrami jednej z najznámejších obcí, Spišského Hrhova. Mgr. Vladimír Ledecký totiž dokázal v krátkom čase posunúť obec výrazne vpred, takže dnes sa stala magnetom nielen v oblasti turistického ruchu, ale, a to treba zdôrazniť, predovšetkým v komunálnej oblasti. Pretože práve v nej dokázal starosta najväčší čin – krok za krokom meniť myslenie svojich spoluobčanov. Dokázal zjednotiť ich v záujme rozvoja obce a pritom ich presvedčiť, že vlastne ide o ich záujem, o ich lepší život. V auguste sa v obci konal ďalší ročník kultúrno-spoločenskej akcie „Hrhovské čudá a zabaviská“, ktorej cieľom je dopriať Hrhovčanom a okoliu dobrú zábavu, ale aj svetu pripomenúť, že pod tatranskými štítmi, na dosah od Spišského hradu, leží na známej gotickej ceste malá obec, ktorá je iná ako väčšina slovenských dedín. Dva dni veselosti, družnosti, kultúry a športu i zábavy však mali aj ekonomickú rovinu, prezentovanú formou „pozrite, čo všetko dokážeme“. Umeleckí rezbári, pekári, cukrári a kuchári, bačovia a chovatelia statku mali voľný priestor, aby nasýtili svojich spoluobčanov i návštevníkov. Nikto by neveril, koľko sa v obci s čosi vyše 1400 obyvateľmi dokáže za jeden podvečer skonzumovať pirohov, gulášu, domáceho chleba, koláčov i pečeného mäska. Koľko ľudí dokáže prísť na zábavný program a koľkí z nich aktívne pomáhajú, aby všetky tieto čudá a zabaviská fungovali tak ako majú. Aký príjemný, zaujímavý a pestrý môže byť „dedinský showprogram“ na zelenej lúke v centre obce v časoch, keď aj veľké krajské mestá nariekajú, že na kultúru jednoducho nemajú... Večer sme s Vladom Ledeckým preberali jeho filozofiu vedenia obce, realizácie komunálnej politiky a keďže je aj poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja, občas sme zabrúsili aj do celokrajských dimenzií. A porovnávali. Dovtedy, kým pred polnocou nebolo počuť zvonček od vchodu. Bol to majster pekár, ktorý so slovami: - Starosta, to je posledný dnešný čerstvý chlebík, doniesol som ti ho, aby ste mali na raňajky. Aj zopár koláčov... Bol to prejav vďaky, úcty, uznania, porozumenia alebo obyčajný „gazdovský úplatok“? Nepátrali sme po tom, starostovi však boží dar pripomenul pokročilosť času i potrebu zájsť ešte medzi svojich zabávajúcich sa spoluobčanov a formálne uzavrieť svoje denné povinnosti rozdelením úloh na nedeľné ráno, aby vynovené centrum obce bolo opäť ako zo škatuľky. Jednoducho, všetko fungovalo ako malo. A stále funguje. O bývanie v obci je čoraz väčší záujem, pretože šíre okolie vidí, že v Hrhove sa žije inak, rozumnejšie, kvalitnejšie a pestrejšie ako v hociktorom meste. Obec dokonca buduje komunálne byty a domčeky, má nové kúpalisko, vynovené ulice, obecnú firmu, v ktorej pracujú ľudia, ktorí nemohli zohnať robotu... Opäť príklad reprezentujúci život v obci. Starosta Ledecký: - Toto je bývalá obecná pálenica. Pripravujeme kompletnú rekonštrukciu objektu, projekty sú hotove, dokonca aj nové okná. Na jar začne zatepľovanie obvodového plášťa. Čo tam bude? Regionálna tržnica, v ktorej budú pravidelné farmárske trhy, akcie okolitých ovocinárov a chovateľov. A podnikateľský inkubátor pre tak asi štyri firmy. Peniaze? Aj zo zisku obecnej firmy, ktorý pravidelne investujeme do nových technológií. Je možné hovoriť aj o tom, že „štátny majetok“ v obci, reprezentujúci bývalý elegantný kaštieľ, v ktorom je umiestnená štátna vzdelávacia inštitúcia možno už od roku 1950, sa postupom času dostala do štádia akútneho rozpadu. Ledecký už vymyslel projekt na záchranu tejto prekrásnej historickej pamiatky, na ktorej sa budú podieľať viacerí aktéri vrátane obce. Projekt záchrany a revitalizácie hynúceho zámockého parku je už rozbehnutý. To je ukážka Ledeckého filozofie. Podľa neho, starosta, ktorý sedí v úrade a tá stolička bola vlastne jeho predvolebným cieľom na najbližšie štyri roky, je tam zbytočný. Posadením sa za starostovský stôl jeho práca pre obec iba začína: - Rovnako je to aj s poslancami krajského zastupiteľstva. Starosta i poslanec musia byť v prvom rade manažéri, musia rozmýšľať, tvoriť. Práve tá kreativita, iniciatíva a osobné nasadenie mi u niektorých kolegov poslancov chýba. Akoby nevideli život okolo seba, nevideli čo treba robiť a čo treba rozhýbať, aby sa veci pohli správnym smerom. Rozdiel medzi starostom a poslancom je iba v tom, že kým starosta musí hýbať obcou a je zodpovedný iba za ňu, krajský poslanec musí manažérsky rozmýšľať a konať v krajských dimenziách a takú má aj zodpovednosť. Nemôže sa skrývať za politické tričko a slúžiť iba jemu, výsledky jeho činnosti (často iba hlasovania) sú prísne jeho osobnou zodpovednosťou. Ako budú niektorí hodnotiť svoju činnosť pre občanov kraja teraz, na konci volebného obdobia, ani netuším. Ani to, či budú mať vôbec niečo hodnotiť. Nuž, ale to by malo zaujímať predovšetkým tých, ktorí ich volili. Ledecký teda kandiduje do krajského zastupiteľstva opäť. Pretože chce, aby krajský parlament fungoval rovnako dobre, ako jeho obec. Chce pomôcť a teraz vlastne záleží iba na tom, či voliči levočského volebného obvodu č. 4 majú záujem na pozitívnych zmenách vo svojom meste, v obciach, v kraji. A či sa chcú k tomuto Ledeckého cieľu pridať. Budú voliť troch zástupcov z osemnástky kandidátov. Nájdu medzi nimi lepšieho ako je Vlado Ledecký?

Zodpovedný kraj, skúsení ľudia
Pod týmto bonmotom sa voličskej verejnosti spoločne predstavuje 12 členná kandidátska equipa strany SMER-SD vo volebnom obvode č. 7 Prešov na posty poslancov krajského parlamentu, na čele s lídrom pre voľby predsedu PSK Petrom Chudíkom. Kým o prednostiach terajšieho vedenia krajskej samosprávy nemožno pochybovať ani napriek očividnej snahe pravice diskreditovať ho v celoštátne pôsobiacich médiach systémom „kvapka po kvapke“, na druhej strane však je potrebné konštatovať, že až sedmička z poslaneckých kandidátov SMERu sú nováčikovia. I však väčšinou o známe osobnosti kultúrneho, športového a spoločenského života regiónu (hádzanársky tréner Peter Hatalčík, L. Kišeľák, šéf dnes na všetkých kontinentoch sveta známeho FS Šarišan, riaditeľ FN J. A. Raymana v Prešove R. Čuha atď..). Vo svojich predvolebných zámeroch kladú dôraz na komplexný systém rekonštrukcie ciest II. a III. triedy s aktívnou podporou budovania cestného obchvatu mesta v spolupráci so štátom i mestskou samosprávou a v tejto súvislosti potrebu sústredenia sa na maximálne možné intenzívne čerpanie financií z európskych fondov. Vzhľadom k svojmu spoločnému širokému odbornému spektru, však dávajú do pozornosti aj riešenie problémov stredného školstva (s akcentom na aktívnu podporu rozvoja učebných odborov) zlepšovanie podmienok v oblasti poskytovania sociálnych služieb a regionálneho zdravotníctva, ale chcú prispieť aj k razantnejšej a cielenej propagácii kultúrneho a historického bohatstva regiónu ako pozitívnej páky k rozvoju turizmu. Všetky tieto aktivity prakticky vyplývajú z existujúcich kompetencií krajskej samosprávy, navyše sa chcú zasadiť o vytváranie podmienok na podporu vzniku nových pracovných príležitostí , samozrejme v rámcii kompetencií a možností krajskej samosprávy. Vráťme sa však k pravdepodobne kľúčovému problému kraja, rozvoju dopravnej infraštruktúry. Keďže pravicové vlády úmyselne brzdili výstavbu diaľničnej a cestnej siete na severovýchode Slovenska (a pravicové vedenie košickej železnice za aktívnej podpory ministerstva dopravy očividne bojkotovalo potreby Prešovského kraja v oblasti železničnej dopravy), dnes je opätovný rozbeh zmrazených investičných akcií v oblasti cestnej dopravy komplikovaný a pomalý. Rovnako zložitá a nedynamická je aj úzko a priamo naväzujúca problematika ekonomického rozvoja regiónu a vytvárania nových pracovných príležitostí. V dôsledku čoho sa na severovýchode Slovenska vyľudňujú nielen obce, ale doslova celé oblasti. Čo však pravicovým kandidátom na posty predsedov krajských samospráv nebráni v tom, aby farizejsky zvaľovali vinu za tento stav na Ficovu vládu a dnešné ľavicové vedenia krajských samospráv. Jeden z dnes už skúsených harcovníkov krajského parlamentu Jozef Kičura, odborník na dopravné problémy regiónu, ktorý má záujem pracovať v poslaneckej funkcii na zlepšovaní súčasného stavu už druhé volebné obdobie (kandiduje pod č. 54), nám na margo „svojej parkety“ v súvislosti s nadchádzajúcim novým volebným obdobím VÚC povedal: - Vychádzajúc zo získaných skúseností v práve sa končiacom volebnom období som presvedčený, že samosprávne kraje by mali v čo najkratšom čase spoločne zvýšiť tlak na spravodlivejšie prerozdeľovanie dane z prevádzky motorových vozidiel. Po východnom Slovensku a teda aj po cestách nášho kraja jazdí množstvo firemných áut rôznej nosnosti, ktorých operačnou oblasťou je iba východné Slovensko, ale dane za tieto vozidlá putujú do Bratislavy. Na vine je nedokonalý zákon, ktorý je potrebné zmeniť. Predpokladám, že týmto krokom sa masívne zvýšia vlastné príjmy našej krajskej samosprávy a budeme mať viac na systematickú údržbu a opravy našej cestnej siete. Keďže problematika dopravy je mi dôverne známa, chcem pomôcť tomu, aby cestovanie dospelých do práce i našich detí do škôl bolo všestranne komfortnejšie a spoľahlivejšie. K tomu by nám mala pomôcť nielen plynulá modernizácia technického zabezpečenia prepravcov a cestárov, ale aj pružnejšie a dynamickejšie využívanie možností čerpania eurofondov na budovanie kvalitných regionálnych komunikácií i opravu a modernizáciu škôl a sociálnych služieb. Novej povolebnej formácii krajskej samosprávy prajem, aby mala viac možností podať pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa ocitnú v ťažkých a komplikovaných životných situáciach. Aby sme všetci nezabúdali, že právo na dôstojný život má každý a že žiť sa oplatí aj tu, na východnom Slovensku! Kandidát na poslanca prešovského krajského zastupiteľstva Jozef Kičura nespomenul problém nespravodlivého prerozdelenia dane z prevádzky motorových vozidiel iba náhodou, ako odborník vie, o čom hovorí. Typickým dokumentom tejto situácie sú naše fotozábery vozidiel prešovskej firmy Spravbyt Komfort a. s., ktorá je správcom bytového fondu na území mesta a teda mesto Prešov je jej výlučným operačným územím. Napriek tomu vozidlá tejto firmy, ako sa môžete sami presvedčiť, majú bratislavské ŠPZ a dane z prevádzky týchto vozidiel teda odvádza firma Bratislavskému samosprávnemu kraju. Takýchto príkladov je možné uviesť na stovky, čo v dimenzii kraja predstavuje rádovo niekoľko tisíc vozidiel. Koľko peňazí takto uniká z pokladnice tunajšej krajskej samosprávy?