Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pred 15 rokmi zomrel literárny vedec Pavol Števček - aristokrat ducha – Pavol Janík

 

PhDr. PAVOL ŠTEVČEK, CSc. (25. 6. 1932 Vavrišovo - 28. 2. 2003 Bratislava), popredný literárny kritik a historik, člen Spolku slovenských spisovateľov. Absolvoval štúdium slovenčiny a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol redaktorom i šéfredaktorom časopisu Zväzu slovenských spisovateľov Kultúrny život. Pôsobil v Ústave slovenskej literatúry SAV. Začiatkom sedemdesiatych rokov bol negatívne hodnotený za postoje v rámci demokratizačných úsilí v predchádzajúcom desaťročí. Pôsobil ako redaktor vydavateľstva Obzor, vedecký pracovník a riaditeľ Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie. V 90. rokoch bol šéfredaktorom časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník, predsedom Spolku slovenských spisovateľov, generálnym riaditeľom sekcie koncepčných činností Ministerstva kultúry a poslancom Národnej rady SR. Literárnej kritike sa venoval od polovice 50. rokov. Jeho doménou boli recenzie, odborné štúdie, eseje a kultúrnopolitické reflexie. Vydal knižné publikácie Nová slovenská literatúra (1964), Návrat k literatúre (1967), Dotyky slova (1978), Súčasná slovenská literatúra (1979), Kritické miniatúry (1988). Knihu Modifikácie (1971) zošrotovali. V Dejinách slovenskej literatúry (1960, 1984) je autorom častí o vývine slovenskej poézie, literárnej vedy a kritiky po druhej svetovej vojne. Jeho najnovšími knižnými dielami sú Zápisy zápasov (2002) a Podľa vzoru človek (2002). Hľadanie tvorivých a spoločenských súvislostí v bádateľskej činnosti Pavla Števčeka je navždy zapísané v pamäti slovenskej literatúry.