Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pre zvyšovanie motivácie v sociálnych službách

Záverečným galakoncertom bez bariér vyvrcholil v závere októbra na pôde Divadla J. Záborského v Prešove už štvrtý cyklus krajského projektu sociálnych služieb Krídla túžby, ktorému predchádzali tri letné oblastné koncerty.  Jeho cieľom však nebolo umenie samotné, ale oceňovanie najlepších v troch kategóriách oblasti sociálnych služieb.  Krídla túžby naväzujú na predchádzajúci „basic project“ Deň bez bariér, ktorý fungoval v sociálnych zariadeniach Prešovského samosprávneho kraja  (PSK) v predchádzajúcich siedmich rokoch, pričom terajší projekt rozšíril možnosti predošlého. Projektu sa aktívne zúčastnilo celkom 35 sociálnych zariadení v kraji, z toho 27 je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (cca 2200 prijímateľov sociálnych služieb s rôznym štádiom zdravotnej odkázanosti). Kto získal na základe rozhodnutia členov sociálnej komisie pri Zastupiteľstve PSK tohtoročné ocenenia Krídla túžby?

 

V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb rozhodla komisia v prospech krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých v Prešove, za sústavné zvyšovanie kvality života zrakovo postihnutých. Únia uľahčuje život týchto zdravotne postihnutých ľudí každej vekovej kategórie na celom území kraja už 16 rokov, pričom vo svojej registrácii má vyše 1600 odkázaných ľudí.

V najsledovanejšej kategórii zamestnanec zariadenia sociálnych služieb si tohtoročné ocenenie najviac zaslúžila (podľa rozhodnutia sociálnej komisie) Naďa Hindošová, pracovníčka Centra sociálnych služieb Dúhový sen v Kalinove. Nadežda pracuje v tomto zariadení už 30 rokov a medzi spolupracovníčkami je známa ako nevyčerpateľná pokladnica nových nápadov, slúžiacich k zlepšovaniu prostredia a práce v ňom pre všetkých, ako zamestnancov, tak aj klientov.

 

Tretia kategória je najobľúbenejšou medzi samotnými prijímateľmi  sociálnych služieb, keďže v nej je ocenený jeden z nich, teda najužitočnejší a najadaptibilnejší klient. Tohto roku sa ním stal Dušan Demjan, dnes už stály obyvateľ  Centra sociálnych služieb v Ličartovciach, ktorý sa mu stal domovom v roku 2007. Zamestnanci centra svorne  tvrdia, že bez Dušana sa nezaobíde žiadna aktivita v tomto zariadení, chce byť a je pri všetkom, čo sa tam deje, s neodmysliteľnou kamerou v ruke, ktorou zaznamenáva každú, aj najmenšiu udalosť. 

Organizátormi a realizátormi projektu Krídla túžby sú spoločne odbor sociálnych vecí Úradu PSK, sociálna komisia Zastupiteľstva PSK a kolektívy zariadení sociálnych služieb.  Na záverečnom galakoncerte sa prezentujú najúspešnejšie kolektívy z oblastných prehliadok.    

              

Finále záverečného defilé účinkujúcich tohtoročného galakoncertu

Finále záverečného defilé účinkujúcich tohtoročného galakoncertu