Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pre rozvoj okresu Trebišov vyčlenila 2,2 milióna eur – TASR

Trebišov 4. novembra (TASR) - Na projekty súvisiace predovšetkým s rozvojom infraštruktúry v trebišovskom okrese pôjde suma 2,2 milióna eur. Na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov vyčlení rezort práce 1,2 milióna eur a 25 miliónov eur pôjde na protipovodňové opatrenia v regióne. Počas dnešného výjazdového rokovania v Trebišove o tom rozhodla vláda.

 

Premiér Robert Fico skonštatoval, že vláda navštívila veľmi komplikovaný región. "Došli sme do okresu, ktorý naďalej patrí medzi regióny s mierou nezamestnanosti vysokou nad priemerom Slovenskej republiky," povedal premiér. Vláda preto podľa neho vypracovala detailné sociálno-ekonomické analýzy, ako aj návrhy na zlepšenie. Medzi projekty, ktoré vláda podporila, patrí napr. rekonštrukcia trebišovskej plavárne, na ktorú pôjde 432.000 eur, na prekrytie trebišovského amfiteátra dá 85.000 eur. Okrem toho podporí 51 projektov v obciach okresu. Na propagáciu vinohradníckej oblasti Tokaj vláda odsúhlasila 100.000 eur. Rovnakú sumu dala vláda na opravu trebišovskej školy. Peniaze dá aj na opravu miestneho múzea. "Prioritne boli peniaze určené predovšetkým na infraštruktúrne projekty, ktoré sú v obciach a mestách trebišovského okresu," zdôraznil Fico.

 

Vyzdvihol, že okres Trebišov má ako súčasť Košickej samosprávy zazmluvnených 99 miliónov eur na rôzne projekty a z toho vyčerpaných už 74 miliónov eur. Podľa neho je to dobrá správa z hľadiska čerpania eurofondov. V rámci toho spomenul niekoľko projektov, ktoré sa podľa neho ukázali ako efektívne. Ide o modernú školu v Nižnom Žipove, kanalizáciu v Sečovciach, modernizáciu cesty medzi Trebišovom a Veľatami či revitalizáciu mestskej zóny v Slovenskom Novom Meste. "Ukazuje sa, že tieto projekty sú veľmi dôležité pre región," zhodnotil.

 

Minister práce Ján Richter informoval, že napriek tomu, že do regiónu neprišiel žiadny významný investor, došlo za deväť mesiacov k poklesu nezamestnanosti o 1,5 percenta. "To len potvrdzuje, že majú význam národné projekty, ktoré ponúkame z fondov európskych, z našich zdrojov, na podporu zamestnávania predovšetkým mladých ľudí. Ale stále sme vo veľmi komplikovanom regióne," dodal premiér.