Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Pre študentov Európa na dosah – Milan Országh

Zvrátiť nepriaznivý a nelogický stav na trhu práce, v ktorom je na jednej strane obrovské množstvo nezamestnaných mladých ľudí a na druhej sústavný (a nenaplniteľný) dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile predovšetkým v technických odvetviach, sa pokúšajú úrady práce s európskymi inštitúciami a partnermi tvoriacimi sieť EURES (Európske služby zamestnanosti). Práve teraz, keď sú maturity na spadnutie a väčšina stredoškolákov ešte nie je definitívne rozhodnutá ako a kam ďalej, je podľa spomínaných partnerských inštitúcií správny čas na odborné semináre pre výchovných, resp. kariérnych poradcov stredných škôl, ktorí budú intenzívne pôsobiť na študentov svojich škôl. V tomto období začala seminárna šnúra v Trenčíne (15. apríla) a cez Lučenec skončila v piatok 24. apríla na prešovskej pôde.

Prešovské stretnutie výchovných poradcov stredných škôl na území Prešovského kraja pripravil pod záštitou siete EURES prešovský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V bohatom programe nešlo iba o samotné funkčné projekty a aktivity európskych sietí a ďalších inštitúcií tejto kategórie pôsobiacich na Slovensku, ale aj o predstavenie ich fungovania a náplne. Konkrétne spomínanej EURES, ďalej Europe Direct, Slovenskej akademickej a informačnej agentúry (SAIA), IUVENTY či Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) a popri nich predstaviť aj také inštitúcie, akými sú Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl (pri Žilinskej univerzite), Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade, domáca Prešovská univerzita, Prešovské dobrovoľnícke centrum či takú konkrétnu modernú firmu, akou je Východoslovenská energetika a. s.

Kto z výchovných poradcov prišiel, určite neľutoval, vysoko kvalifikovanými informáciami o aktuálnych možnostiach práce, štúdia a života v krajinách únie a Európskeho hospodárskeho priestoru boli doslova preplnení. Mali možnosť sa pozrieť na možnosti participácie na medzinárodných projektoch a výmenných programoch pre študentov, na dobrovoľnícke aktivity, ale tým „zlatým klincom“, ktorý by mal cez poradcov usmerniť terajších maturantov, boli čerstvé informácie o aktuálnej situácii na trhu práce v regióne a o šanciach na uplatnenie absolventov stredných škôl podľa ich študijného zamerania. Ako zdôraznila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove PhDr. Alena Krištofíková, všetky informačné bloky, ktoré odzneli na piatkovom seminári Európa na dosah sú už od pondelka verejnosti k dispozícii na stránke upsvar.sk/po, pod hlavičkou Práca a život v Európe. Ďalšie služby pre záujemcov poskytuje tento úrad práce prostredníctvom EURES poradcu Mgr. Jany Maňkovej, tá dokonca navštevuje aj jednotlivé školy, ktoré ju o intervenčné stretnutie so žiakmi požiadajú.

Každý rodič a študent na Slovensku môže získať potrebné informácie na webovej stránke „svojho“ úradu práce alebo cez vyhľadávač google na stránke EURES.SK.

O európsky svet bol solídny záujem

O európsky svet bol solídny záujem

Európa v informáciách

Európa v informáciách