Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prežiť Afganistan – Jozef Brehár

Na trh prichádza zaujímavá kniha Petra Frankla Prežiť Afganistan. Na rozdiel od niektorých iných publikácií písaných od stola vychádza z autentických zážitkov a svedectva novinára, ktorý zažil ťažko skúšanú krajinu pod Hindúkušom a vojnu v nej na vlastnej koži.

 

Ako autor píše v úvode, kniha vracia čitateľa do Afganistanu na začiatku 80. rokov minulého storočia. Do čias, na ktoré niektorí zabudli, iní si ich radšej nepripomínajú, ďalší si ich pretvorili. A stále viac je tých, čo ich nezažili.

 

Frankl sa zaoberá pohnutými dejinami Afganistanu, opisuje, akí sú jeho obyvatelia, aké majú zvyky. Poukazuje na to, čo predchádzalo sovietskemu vpádu v závere roku 1979, aký bol ďalší vývoj, aké dôsledky mala a má vojna v jednom z najchudobnejších štátov na svete. Spolu s ním navštívime nielen Kábul, ale aj početné miesta na vidieku, kde sa vtedy dalo často pohybovať len s nasadením života. Dozvedáme sa nielen o postojoch vtedajších prívržencov režimu, ale aj o názoroch jeho odporcov, o tom, ako sa na vojnu v Afganistane dívali prítomní sovietski vojaci.

 

Autor považuje za dôležité, aby si človek pri pobyte v Afganistane a v cudzine vôbec sňal svoje slovenské okuliare, neposudzoval ľudí a spôsob ich života podľa našich kritérií, rešpektoval domáce tradície a postoje.

 

Afganistan má zvláštnu príťažlivosť a toho, kto v krajine raz žil, vtiahne do seba, nedovolí mu zabudnúť na hrdých Paštunov, ostré končiare, hlboké priepasti, oblasti zdanlivo bez života, ktoré sa ale bleskovo zapĺňajú ľuďmi a nezriedka aj streľbou.

 

Kniha čitateľa nielen vracia do minulosti, ale poukazuje na pokračujúcu zložitosť problematiky v tejto časti Ázie, zamýšľa sa nad tým, prečo v krajine stále nie je mier. Podľa Frankla bolo a je chybou snažiť sa naočkovať Afganistanu americko-európsku kultúru, postoje a hodnoty. Je na obyvateľoch krajiny, či ju chcú zmeniť a ako. Môžu to urobiť len oni sami. S našou pomocou, ale len s takou, ktorú si vyžiadajú, o ktorú stoja. Aj pomáhať treba vedieť.

 

Peter Frankl: Prežiť Afganistan. Vydalo vydavateľstvo Georg Žilina, 2019