Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešovských výsadkárov kovid nezlomil – Milan Országh

Prelom rokov sa už od dávna nesie v znamení bilancovania úspechov i nezdarov predchádzajúceho obdobia. I keď v tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že začiatok tretej dekády 21. storočia prináša každoročne menej dobrého a úspechov, ale o to viac nezdarov. Napríklad aj v tom, že začiatok nového roka je potrebné „z objektívnych príčin“ posunúť i o niekoľko mesiacov.   

 

Nedávno, v posledný tohtoročný aprílový deň hodnotili úspešnosť svojich plánov a predsavzatí za rok 2021 aj členovia Oblastného klubu vojenských výsadkárov zaslúžilého majstra športu Ladislava Platka v Prešove. Vlastne, ono to nebol ani úplný rok, pretože vlaňajšiu výročnú schôdzu im kovidové pomery umožnili uskutočniť až 3. júla 2021. Dôležitosť tohto výročného stretnutia však zdôrazňovala potreba doplnenia a zmien vo vedení klubu. Napríklad, 17 rokov nepretržite úspešne úradujúci predseda klubu pplk vo v. Ing. Michal Milas odstupoval z funkcie na vlastnú žiadosť, ale nové funkcie čestného predsedu a tajomníka klubu ho neminuli. V úplne slobodných a bezpečných pomeroch sa dňa 30. 4. 2022 zišlo 21 veteránov elitnej časti československých a slovenských ozbrojených síl z 32 chlapov členskej základne klubu. Vo veku 40 až 90 rokov! Na kovidové roky teda celkom slušná účasť, najmä ak k tomu prirátame aj dvoch hostí z Prezídia Klubov vojenských výsadkárov SR (mjr. v z. Ing. Emana Nôtu, viceprezidenta a zároveň predsedu Oblastného klubu vojenských výsadkárov v Banskej Bystrici a jeho kolegu mjr. vo v. Vladimíra Schneidera, viceprezidenta pre informácie a styk s médiami) i člena predsedníctva Zväzu vojakov SR (klub Prešov)mjr. vo v. Ing. Gustáva Malatu. A bolo pre čo prísť, atmosféra hodnotiacej schôdze za v podstate dátumovo kostrbaté obdobie rokov 2021 a bezmála prvej polovice 2022 sa podobala skôr poprázdninovému prvému dňu nového školského roka ako oficiálnemu vojenskému rokovaniu. Prevládala radosť zo stretnutia, radosť z dostatku síl a chuť opäť niečo prospešné aj urobiť.

 

V podstate,  skúsení členovia výboru, zasadajúci s mesačnou pravidelnosťou , mali všetko pripravené a zabezpečené už skôr, čakalo sa iba na „správny termín“. Ten konečne prišiel a rokovanie prebiehalo plynulo, prehľadne a bez zbytočných zádrhov: klasická správa o vlastných akciách klubu i účasti na oficiálnych výročiach aj stretnutiach veteránskych výsadkových kluboch na území SR a ČR (z nich spomeňme aspoň účasť 7 člennej delegácie klubu na pietnej spomienke 77. výročia leteckej tragédie britského bombardéra HP Halifax z 301. bombardovacej divízie so 7 člennou posádkou poľského protifašistického odboja, ktorí zahynuli pri obci Radatice po zostrelení nemeckou stíhačkou Junkers 28. decembra 1944. Viezli z talianskej spojeneckej základne  vianočné darčeky poľským deťom na vtedy už oslobodené územie. Druhou najvýznamnejšou akciou bola účasť členov klubu na pietnom akte 77. výročia Karpatsko-duklianskej operácie pri pamätníkoch na Dukle a vo Svidníku. Podobných akcií však bolo dosť aj v „kovidovom“ roku 2022.   Potom už nasledovalo zhodnotenie gazdovania klubu, plánovanie akcií a termínov ďalšieho „výsadkárskeho“ roka. A nakoniec  už voľná diskusia, návrhy a predovšetkým spomienky na výsadkové tvrdé mladšie roky, pri káve a zákusku.

 

Z počutého vieme, že starí i mladší „paragáni“ sú optimisti a veria, že ostatok roka 2022 bude lepší a ich aktivitám prajnejší ako predchádzajúce jeden a pol ročné obdobie. Opäť chcú venovať svoj čas športovým zápoleniam a aktívnej práci pre zachovávanie spomienok na tých, ktorí obetovali svoje životy za porážku fašizmu a mier pre budúce generácie, medzi ktoré patrí aj tá naša. Opäť sa chcú stretávať a uchovávať históriu najtvrdšej armádnej formácie, ktorá existovala v časoch studenej vojny a svojou vysokou bojovou pripravenosťou prispela k udržaniu mieru v časoch aktívnej hrozby celosvetového nukleárneho konfliktu. Aj prešovskí „paragáni“ patria medzi  tých chlapov, ktorí žijú v presvedčení, že sú výsadkármi až do smrti a podľa toho musia žiť a konať. Aj napriek tomu, že súčasný priemerný vek tejto skupiny je 75,5 roka! Nuž, starneme všetci, ale nie všetci sme výsadkári!

Zástupcovia prešovského OKVV pri pamätníku leteckej tragédie pri obci Radatice počas vlaňajšieho 77. výročia zostrelenia britského bombardéra. Prítomní aj zástupcovia OV SPB a Aeroklubu M. R. Štefánika v Prešove.

Zástupcovia prešovského OKVV pri pamätníku leteckej tragédie pri obci Radatice počas vlaňajšieho 77. výročia zostrelenia britského bombardéra. Prítomní aj zástupcovia OV SPB a Aeroklubu M. R. Štefánika v Prešove.