Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešovský kraj vzdal hold svojim najlepším – Milan Országh

Už 13 stupňov má história oceňovania ľudí, organizácií či inštitúcií, ktoré svojou činnosťou, prácou i talentom šíria dobré meno Prešovského kraja i našej krajiny. Ten zatiaľ ostatný postavila  prešovská krajská samospráva  v utorok 20. decembra na slávnosti udeľovania cien samosprávneho kraja (PSK) a predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Poslanci cez svoju komisiu a predseda vlastným rozhodnutím vybrali z množstva návrhov tých, ktorí sa o šírenie dobrého mena kraja zaslúžili v roku 2016 najviac, zvážili, že ich činy sú ozdobou ľudí severovýchodu Slovenska. To všetko trefne vystihol predseda PSK  Peter  Chudík: Vždy a všade hovorím, že najväčším pokladom nášho kraja sú ľudia!

 

Kto sa teda dostal do „krajskej siene slávy 2016“? Začnime cenami predsedu samosprávneho kraja. Pre koho z občanov kraja sa nakoniec rozhodol Peter Chudík?

 

Známu interpretku ľudových piesní Moniku Kandráčovú nemusíme zvlášť predstavovať, jej mäkký hlas sa najmä teraz, v predvianočnom období nesie celý Slovenskom. Peter Chudík jej udelil svoju cenu za rozvoj a uchovávanie kultúrneho dedičstva a propagáciu východoslovenského a slovenského folklóru. Pani Kandráčová sa plénu slávnostného oceňovania  poďakovala niekoľkými pesničkami, k interpretácii ktorých dotiahla na javisko Veľkej scény Divadla Jonáša Záborského v Prešove celú formáciu Kandráčovcov, vrátane malého vnúčika Ondríka, ktorý sa už zaúča do tajov ľudovej muziky.

 

Ďalší abiturient predsedovej ceny je úplne z iného súdka. Vysokoškolský pedagóg prof. RNDr. René Matlovič, PhD. je aj uznávaný vedec a výskumník, ktorý svoje životné „šťastie“ našiel v humánnej a regionálnej geografii, pričom je autorom a spoluautorom bezmála troch stoviek odborných publikácií a okrem domácich funkcií sa udomácnil aj vo vrcholných orgánoch Medzinárodnej geografickej únie. Po tom, čo bol prodekanom fakulty pre vedu, umenie a doktorandské štúdium, prežil dve funkčné obdobia na stoličke rektora Prešovskej univerzity a v súčasnej dobe pôsobí ako dekan Fakulty humanitných a prírodných vied. Predseda PSK mu udelil cenu za prínos k výchove a vzdelávaniu mladej generácie, bohatú vedeckú, výskumnú a publikačnú činnosť.

 

Tretie predsedovo ocenenie získala známa prešovská športovo-marketingová spoločnosť 4 SPORT,  známa vďaka svojej manažérsko-organizačnej činnosti vo futbalových a hádzanárskych kluboch celého nášho kontinentu a časti Ázie. Venuje sa systematickému organizovaniu medzinárodných veľkoturnajov v týchto dvoch športoch pre deti od 8 do 15 rokov už od roku 2002. Peter Chudík priznal tomuto kolektívu skvelých organizátorov svoju cenu za aktívnu podporu mládežníckeho športu, organizovanie medzinárodného futbalového turnaja Fragaria Cup a excelentnú propagáciu mesta Prešov a Prešovského kraja v zahraničí.

 

Olympijský rok 2016 sa prejavil aj v ankete pre Cenu Prešovského samosprávneho kraja. Nepredbiehajme však, pretože na prvom mieste bola ľudskosť...

 

Gréckokatolícka charita Prešov bola ocenená Cenou PSK za povzbudenie viery, dlhoročnú angažovanú pomoc ľuďom v núdzi a pri príležitosti 25. výročia jej vzniku. V priebehu uplynulého štvrťstoročia dokázali jej pracovníci, profesionálni a dobrovoľní, vo svojich zariadeniach a centrách pomôcť v núdzi tisíckam sociálne odkázaných ľudí a rodinám v šiestich mestách a obciach Prešovského kraja.  Známy je jej resocializačný systém Cesta k domovu. Svoju pomoc poskytuje aj cez Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti. V Starej Ľubovni dokonca prevádzkuje Dom sv. Anny pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Gréckokatolícka charita Prešov sa snaží pomáhať všade tam, kde spoločnosť nestačí alebo z rôznych dôvodov zlyháva. Za organizáciu prevzal cenu PhDr. Peter Valiček.

 

Spomenuli sme už práve sa končiaci olympijský rok, ktorého výsledky sa prejavili aj na nominácii na cenu kraja. O rodákoch zo Spišskej Starej Vsi, bratancoch Ladislavovi a Petrovi Škantárovcoch dnes vie celý svet. Svojimi športovými výkonmi na divokej vode pozlátili, postriebrili a pobronzovali názov Slovenská republika už mnohokrát, vrcholom ich snaženia, vytrvalosti a pevnej vôle i psychickej odolnosti však  bolo vystúpenie na najvyšší stupienok v Rio de Janeiru.  11. august 2016 by mal byť v kalendári pasovaný za zlatý deň Slovenska a jeho športu.

 

Aj ďalším držiteľom Ceny PSK je vrcholový športovec. Na základe rozhodnutia komisie poslancov sa ním stal slovenský paralympijský víťaz v boccii Samuel Andrejčík. Aj jeho výkony počas olympijského zápolenia sme mali možnosť sledovať pri televíznych obrazovkách a nakoniec sa tešiť z jeho dvoch medailí, zlatej v družstvách a striebornej v jednotlivcoch. Prešovský rodák, dnes vysokoškolák (Technická univerzita Košice, odbor informačné technológie) si aktívnym športovaním  vynahrádza problémy spojené s ťažkým telesným postihnutím, aké mu priebežne prináša život. Na medailové stupienky začal stúpať v roku 2012 na slovenských majstrovstvách v „jeho“ športe, húževnatosť a drina ho posunuli až k olympijskému zlatu...

 

Odovzdávanie cien prešovskej krajskej samosprávy malo tohto roku aj svoju výnimočnosť. Po prvý raz v histórii kraja i slávnostného oceňovania bola totiž udelená Medaila predsedu PSK. Peter Chudík sa ju rozhodol udeliť reprezentantovi partnerského regiónu v Rusku, 1. zástupcovi gubernátora Vologdskej oblasti Alexejovi Šerlyginovi. S oblasťou Vologdy má Prešovský kraj aktívne partnerské vzťahy v podstate už niekoľko desiatok rokov, krajská samospráva v nich úspešne pokračuje. 

prof. René Matlovič

prof. René Matlovič

Monika Kandráčová

Monika Kandráčová

Za prešovskú Gréckokatolícku charitu prevzal ocenenie jej prvý muž Peter Valiček

Za prešovskú Gréckokatolícku charitu prevzal ocenenie jej prvý muž Peter Valiček

Zlatý a strieborný Samuel Andrejčík

Zlatý a strieborný Samuel Andrejčík

Neporaziteľní Laco a Peter Škantárovci

Neporaziteľní Laco a Peter Škantárovci

Duša 4 sport Artúr Benes

Duša 4 sport Artúr Benes

Stále usmievavý 1. zástupca gubernátora Vologdskej oblasti Alexej Šerlygin

Stále usmievavý 1. zástupca gubernátora Vologdskej oblasti Alexej Šerlygin