Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Prešovský kraj chystá nové projekty

Už po sedemnásty raz v tomto volebnom období sa zišli poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja na svojom pravidelnom plenárnom rokovaní. Na programe zasadnutia boli síce dôležité témy, ale väčšinou príjemné. Dobré veci začali hneď schvaľovaním záverečného účtu hospodárenia PSK za rok 2015, keďže ten sa niesol v znamení prebytku vyše 12 miliónov €, ktorý bol po schvaľovacom  jednomyseľnom hlasovaní prevedený do rezervného fondu, aby z jeho prostriedkov boli riešené pálčivé problémy kraja. Predseda PSK Peter Chudík mal na situáciu jednoznačný pohľad: Máme síce prebytok, ktorý môžeme využiť na zmysluplné projekty, ale na to, čo všetko by sme chceli urobiť, je to málo.

 

Prešovský samosprávny kraj opäť potvrdil, jeho gazdovanie je spoľahlivé a triezve, bez akýchkoľvek zakolísaní. Čím potvrdil dôveru Európskej investičnej banky, ktorá ho považuje za vysoko dôveryhodného finančného partnera. A hneď za horúca rozdeľovali poslanci aj prostriedky z rezervného fondu, ktoré by mali byť použité v jednotlivých oblastiach činnosti krajskej samosprávy. Napríklad, v oblasti vzdelávania boli pridelené kapitálové prostriedky na financovanie troch akcií. Prvou z nich je združená investícia  s obcou Spišský Hrhov, s ktorou sa bude kraj na polovicu deliť pri realizácii projektu Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov (celkom 80 tis. €). Ďalšou združenou investíciou je projekt Dobudovanie Tréningového centra mládeže a športu v Tatranskej Lomnici. V tomto prípade ide o dofinancovanie realizácie tréningovej plochy s umelým povrchom (30 tis. €). Až pol milióna bude investovaných do vytvorenia nového stredoškolského areálu v Kežmarku, keďže tamojšie stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sídlia v prenajatých priestoroch a nové riešenie by ich posunulo do vlastných, podstatne modernejších a s ekonomicky výhodnejšou prevádzkou. Ďalšie kapitálové prostriedky vyčlenili poslanci aj do oblasti dopravy. Na nákup nových technických zariadení cestárom, ale aj konkrétne investičné akcie. Napríklad, na rekonštrukciu cesty Levoča – Mariánska Hora, ktorá potrebuje súrnu rekonštrukciu a Mesto Levoča by zo svojich prostriedkov tento projekt ťažko zvládlo.  Nové kapitálové injekcie pôjdu aj do ďalších školských zariadení (Prešov, Poprad, Bijacovce, Humenné, Kežmarok...). Po kežmarskom stredoškolskom areále bude bezmála rovnaká suma investovaná aj do rekonštrukcie jedinej školy v prírode v Prešovskom kraji, ktorou je Detský raj v Tatranskej Lesnej.

 

Sumu 2,5 milióna € schválili poslanci na projekty rekonštrukcií konkrétnych úsekov ciest II. a III. triedy na území kraja, pričom tieto prostriedky boli spravodlivo rozdelené do všetkých okresov kraja. V tomto prípade však bude potrebné aj „doriešenie“ čerstvého zosuvu pôdy a poškodenia jedinej prístupovej cesty do obce Pavlovce (okr. Vranov n. Topľou). Tu predovšetkým platí, že kto rýchlo dáva, dvakrát dáva...

 

Medzi iným museli poslanci schváliť aj záverečné účtovanie kraja s autobusovými prepravcami pôsobiacimi na území kraja v roku 2015 v oblasti príspevkov za „výkony vo verejnom záujme“.  Zaujímavá je celková štatistika autobusovej prepravy za vlaňajší rok. „Autobusári“ prepravili vlani celkom 24,615 miliónov ľudí, pričom na 537 autobusoch najazdili vyše 28,2 milióna kilometrov.  Vlani  prepravcovia zaradili do riadnej prevádzky 22 nových autobusov, tohto roku má pribudnúť ďalších 19.

 

V ďalšom programe sa poslanci zaoberali realizácii rozbehnutých cezhraničných programov a výzvam ROP, účasti kraja v Integrovanej sieti informačno-poradenských centier, a ďalším rozvojovým témam.