Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Právo na opravu má nahradiť právo na vyjadrenie, má sa týkať i webov

(TASR) - Doterajšie inštitúty práva na opravu a odpoveď má nahradiť právo na vyjadrenie. Po novom sa má týkať aj spravodajských webov, ktoré sa zaradia k periodickým publikáciám. Tak ako ostatné budú musieť v novej právnej úprave tiež priznať väčších investorov alebo darcov.

 

Vyplýva to zo zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. "Právo na vyjadrenie vychádza z pravidla 'audiatur et altera pars', teda z pravidla 'nech je vypočutá tiež druhá strana'. Podľa zákona je predmetom práva na vyjadrenie nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Oproti doterajšej právnej úprave sa vypustila možnosť uplatnenia inštitútu voči pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu," vysvetlilo Ministerstvo kultúry (MK) SR, ktoré návrh predložilo. Vydavateľ, prevádzkovateľ portálu a tlačová agentúra nebudú povinní uverejniť vyjadrenie, ak môžu dokázať pravdivosť skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka a ani vtedy, ak by bol uverejnením vyjadrenia spáchaný trestný čin či priestupok alebo "ak by bolo jeho uverejnenie v rozpore s dobrými mravmi". Pôvodne sa povinnosť uverejniť vyjadrenie nemala týkať ani prípadu, ak žiadosť podal verejný funkcionár, teda aj politik, a ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho funkcie.

 

Schválením pozmeňujúceho návrhu sa priznalo právo na vyjadrenie aj verejným funkcionárom. Právo na vyjadrenie sa spresní tak, aby sa dal poprieť, doplniť, spresniť alebo vysvetliť aj hodnotiaci úsudok, ktorý vychádza zo sporného tvrdenia. S rozšírením skupiny periodických publikácií súvisí i úprava systému ich evidovania, ktorého súčasťou majú byť elektronické periodické publikácie a webové portály. Takisto sa nahradí doterajší pojem povinný výtlačok pojmom "deponát". Zákon upravuje počet depozitárov, ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty publikácie. Právna úprava tiež stanovuje povinnosť vydavateľovi publikácie zverejniť zoznam investorov alebo darcov v prípade, že je on alebo vydanie periodickej publikácie financované hromadným financovaním, pričom za to sa nepovažuje financovanie formou predplatného. Zverejniť darcov majú tiež subjekty, ktorých finančné plnenie voči vydavateľovi alebo prevádzkovateľovi portálu presiahlo v kalendárnom roku 2000 eur. Zákon tiež explicitne stanovuje, že vydavateľ periodickej publikácie ani tlačová agentúra nezodpovedajú za pravdivosť informácie zverejnenej v inzercii ani za klamlivú reklamu alebo porovnávaciu reklamu vzhľadom na to, že na tieto obsahy poskytnuté tretími osobami nemajú reálny vplyv. Zriadiť sa má register v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť ministerstvo.

 

Rezort kultúry môže vymazať zo zoznamu publikácií aj takú publikáciu alebo web, ak ich vydavateľa alebo prevádzkovateľa financuje subjekt nachádzajúci sa na sankčnom zozname OSN alebo EÚ. Zakázať sa má tiež financovanie publikácie alebo vydavateľa teroristickou organizáciou alebo osobou či štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname OSN alebo EÚ. Po novom má byť vydavateľ, prevádzkovateľ portálu a tlačovej agentúry povinný zabezpečiť, aby sa neposkytovali obsahy v rozpore s nariadením Rady EÚ o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Právo na ochranu zdroja sa nemá priznať osobe zachovávajúcej mlčanlivosť vo vzťahu k periodickej publikácii, ku ktorej sa zablokoval prístup z dôvodu, že vydavateľa alebo prevádzkovateľa portálu financuje teroristická organizácia alebo osoba či štát, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname OSN alebo EÚ alebo v prípade publikácie, ku ktorej je z ústavných dôvodov blokovaný alebo pozastavený prístup. Zákon má byť účinný od augusta tohto roka.