Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Príprava budúcnosti kraja

Výnimočne, iba s jednomesačnou prestávkou, zasadli poslanci Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja opäť na svojom plenárnom rokovaní, v tomto volebnom období už trinástom. Tento raz bola dôvodom príprava na budúcnosť kraja, prirodzene, hľadaním ciest na jeho rozvoj v duchu jeho potenciálu.  So základnými charakteristikami materiálov sa poslanci oboznámili už na predchádzajúcom rokovaní, teraz sa vyjadrovali a dávali pripomienky k zadaniu územného plánu kraja, generelu dopravnej infraštruktúry a ku koncepcii dopravy vo verejnom záujme na území kraja.

 

Rozdielom medzi stavom pred mesiacom a rokovaním 17. septembra bol stav samotných materiálov, v ktorom sa nachádzali.  Teraz už boli kompletne prerokované a dohodnuté so všetkými dohodnutými orgánmi a úradmi štátnej správy vrátane ministerstva dopravy, ako aj s občanmi cez ich miestne samosprávy. To na jednej strane, v internom riadení aj s príslušnými komisiami krajskej samosprávy. Kým všetky tri územné prognózy dostanú svoju definitívnu podobu, najmä územný plán kraja, prejde ešte východoslovenskými riekami veľa vody, ale napríklad v oblasti verejnej dopravy je už dnes zrejmé, že prednosť v rozvoji dostane železničná doprava pred cestnou, predovšetkým z ekologických dôvodov - ochrany životného prostredia.