Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Príležitosť finančne podporiť Úniu slovenských novinárov

Únia slovenských novinárov nedostáva od štátu a ani z iných zdrojov finančnú podporu. Akcie ktoré organizujeme sú hradené len z členských príspevkov a z darov členov. Príležitosť ako podporiť našu organizáciu a umožniť rozšíriť našu činnosť, je práve teraz v období podávania daňových priznaní.

 

ÚSN je evidovaná ako možný príjemca dvoch percent z odvedenej dane. Každý kto chce podporiť alternatívnu novinársku organizáciu a umožniť aby Slovenský rozhľad, ako internetové noviny ÚSN, mohol pravidelne vychádzať má možnosť. Oslovte aj svojich známych a priateľov, aby venovali dve percentá zo zaplatených daní.

 

Ako poukázať 2% z dane

Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane). Vyhlásenie aj s údajmi o našej organizácii uverejňujeme v tomto čísle Slovenského rozhľadu.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispejú, alebo nájdu prispievateľov.

PhDr. Jozef Šucha, podpredseda ÚSN