Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Príťažlivá kniha Mgr. Michala Záletu, CSc., Pamäť dvora – Jozef Kuchár

Medzi najvýraznejšie osobnosti slovenskej kultúry, žurnalistiky a literatúry sa už dávno na popredné miesto zapísal Mgr. Michal Záleta, CSc. Minulý rok v januári oslávil sedemdesiat rokov plnohodnotného tvorivého novinárskeho a spisovateľského života. O jubilantovi som okrem iného napísal:

Svoj nesporný tvorivý talent ale aj vytrvalosť a dôslednosť dokumentoval mnohými, celkom konkrétnymi úspešnými činmi. K tým prvým určite patrí jeho hodnotný článok publikovaný v denníku Pravda, ktorý napísal ako študent druhého ročníka Strednej všeobecnej vzdelávacej školy (gymnázia v Sabinove). Bola to vzácna chvíľa v živote mladého človeka. Určíte prispela k zvýšeniu sebavedomia talentovaného študenta, z ktorého sa pomerne rýchlo stával uznávaný autor. Ako študent a potom poslucháč Filozofickej fakulty Komenského univerzity publikoval rôzne básne v novinách a časopisoch a neskôr sa orientoval aj na oblasť prózy.

Na novinárske pole razantne vstúpil v roku 1965 ako redaktor vo Východoslovenských novinách, potom bol redaktorom v Československej televízii štúdio Košice a od roku 1970 – 1977 pracoval v týždenníku Nové slovo. Svoje tvorivé a organizačné schopnosti potvrdil v  Potom sa stal v rokoch 1977 – 1981 na poste šéfredaktora denníka Smena. Veľký kus práce vykonal v rokoch 1990 – 1997 ako redaktor Nedeľnej Pravdy.

 

V roku 1973 vyšiel jeho prvý román pod názvom Vstúpte, prosím. Potom nasledoval Sneh na koreňoch (1975), v roku 1985 vyšla jeho kniha Nepokojná dolina, o ktorej Ondrej Marušiak napísal: „Román Nepokojná dolina (Pred dažďami) je pozoruhodný po viacerých stránkach. Jeho autor (známy novinár a publicista) v ňom stvárňuje dôležitú historickú situáciu a ľudí na niekde bližšie neurčenom šarišsko-zemplínskom rozhraní v severovýchodnej časti Slovenska. Ako mladý človek nespracúva zvolenú tému, problematiku z druhej svetovej vojny, na základe vlastných rozpomienok, ale na základe sprostredkovaného, získaného poznania. Prejavuje evidentne dobrú znalosť objektu, no aj schopnosť dostatočne pôsobivo, konkrétne i zovšeobecňujúco stvárniť získané poznanie, ľudské charaktery a osudy.“

K ďalším dielam patria Mŕtvi neklamú (1995), Bratia v dažďoch (1998) a Bratia vo víchrici (1998).

 

Celoživotným úsilím nášho jubilanta vždy bolo a stále je čo najúčinnejšie pôsobiť na prospech slovenského národa, jeho vzdelanosti a kultúry. Pôsobiť slovom, ktoré pomáha oživovať nádej na lepší a kvalitnejší život, ktorý pomáha zveľaďovať, podporuje krásu, nadšenie i elán ľudí na rôznych postoch. Odmieta slovo, ktoré nivočí, ubližuje a znevažuje človeka a v dnešných časoch až príliš často aj hodnotné výsledky ľudského umu a rúk. Aj v tomto významnom čase sa teší, keď vidí okolo seba čo najviac šťastných a spokojných ľudí z radov mladej generácie, bývalých kolegov a priateľov. Napriek rôznym zložitým situáciám, problémom a starostiam, ktoré život a práca novinára a spisovateľa prináša, všetko zvláda razantne, dôstojne a nikdy nie lamentovaním. Z jeho tváre vždy vyžaroval veľavravný úsmev.

A nechýba mu ani dnes v slávnostnej chvíli, keď sa aspoň na chvíľu dostal do centra pozornosti blízkeho aj širokého okolia. Je to úsmev, ktorý som začal dôslednejšie vnímať pred mnohými rokmi v redakcii denníka Nový deň, kde som pracoval ako zástupca šéfredaktora a on ako vedúci jazykový redaktor. Bol postrachom aj pre skúsených novinárov. V dobrej viere vylepšoval jednotlivé články, reportáže, komentáre aj obyčajné správy. Často zdôrazňoval, že práca novinára je nielen profesia, ale doslova služba čitateľovi. A tá si vyžaduje vysokú kvalitu. Každú kritiku, či výčitku dokázal svojim kolegom povedať aj napísať citlivo, bez najmenšieho etického a profesionálneho vybočenia. Každý kto mal príležitosť spolupracovať s Michalom Záletom dobre vie, že je to muž na správnom mieste. Svoje rozsiahle vedomosti a vysoký stupeň vzdelávania vždy dával do služieb literatúry.

 

V dnešnej slávnostnej chvíli si určite nájde čas aj na osobné bilancovanie. Sedemdesiat rokov v živote každého človeka je príležitosť nielen na oslavu. V prípade nášho jubilanta je čo hodnotiť. Veď dosiahol veľa výrazných úspechov. Všetky vydávajú plody cieľavedomej mnohostrannej činnosti, šťastia v rodine aj plody vzácnych a úprimných priateľstiev. Už dávnejšie mnohí kompetentní s radosťou a niektorí, vo väčšine tí bezvýznamní, so závisťou konštatovali, že takmer všetky zámery, predsavzatia a sny mladosti sa mu podarilo naplniť mierou vrchovatou v hodnotných knihách aj v stovkách komentárov, reportáží a hodnotných článkov. Aj preto si môže svoje jubileum v kruhu najbližších pripomenúť s potešením a s pocitom užitočnosti.

 

Verím že aj v ďalšej etape bude náplňou jeho dní a rokov tvorivá novinárska a spisovateľská činnosť a úspešné zdolávanie prekážok a rôznych starostí. Vyjadrujem nádej, že aj v novej etape všetko zvládne príslovečným optimizmom, dobromyseľnosťou a vnútornou silou a že ho nezaskočí predčasné starnutie. V mene vedenia Únie slovenských novinárov a bývalých kolegov a spolupracovníkov, Ti vážený oslávenec želám len to najlepšie a také pevné zdravie, aká je sila novinárskej mágie a trvalá láska k nej v nádeji, že takto o rok budeme mať príležitosť opäť zdvihnúť čašu a stisnúť ruku.

 

Stalo sa tak 20. novembra 2018 v slávnostnej atmosfére v Bratislave počas prezentácie jeho vzácnej a príťažlivej knihy. Tentoraz to nie je próza, ale básnická zbierka PAMÄŤ DVORA.  V podstate je Záletovou pamäťou a posolstvom do dnešného nežičlivého času. Autorovi prišli zablahoželať k vydarenému dielu desiatky priateľov, bývalých spolupracovníkov, medzi ktorými nechýbali Jaroslav Rezník, Hanka Gallová, Dr. Rudolf Belan, Marta Moravčíková, Alexander Piekov, Emil Polák, Gabriela Rothmayerová, akademický maliar Martin Kellemberger, Ing. Anton Čihovský, Dr. Pavol Kanis.

Kniha vyšla vo vydavateľstve CCW, spol. s. r. o., Bratislava 2018.

 

Knihu si možno objednať na adrese: CCW, spol s. r. o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava alebo na e-mail: info@ccw.sk. Možno si ju kúpiť aj v kníhkupectve Svojeť, Dunajská 18, Bratislava