Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Poznáme laureátov verejných ocenení mesta Prešov za rok 2022

Na Slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Prešov 7. júna 2023 boli po šiestykrát v histórii mesta odovzdané všetky verejné ocenenia – Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov i Čestné občianstvo mesta Prešov.

Na Slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Prešov v historickej sále PKO Prešov boli udelené verejné ocenenia mesta Prešov za rok 2022.

„Mesto Prešov sa naďalej postupne mení a rozvíja. Snažíme sa formovať ho tak, aby bolo dobrým zázemím pre odborný rast, ale aj pre rozvoj mladých športových i umeleckých talentov. Som rád, že ho môžem tvoriť spolu s vami. Ďakujem všetkým oceneným laureátom za ich mimoriadny prínos pre mesto Prešov a pre celú spoločnosť. Sú pre nás veľkými vzormi toho, že múdrosťou, odhodlaním, poctivou prácou, ale najmä ľudskosťou a s otvoreným srdcom je možné dosiahnuť všetky profesijné i osobné ciele," prihovoril sa hosťom primátor mesta Prešov František Oľha. 

K výnimočnosti podujatia a slávnostnej atmosfére udeľovania verejných ocenení mesta Prešov prispel svojím hudobným umením aj talentovaný huslista Samuel Bandy.

 

CENA MESTA PREŠOV ZA ROK 2022

Ide o jedno z najstarších verejných ocenení, ktoré mesto Prešov udeľuje od roku 1996 – spočiatku ako Cenu mesta Prešov za kultúru a od roku 1999 už ako Cenu mesta Prešov. Doteraz bolo ocenených 76 subjektov. 7. júna 2023 si ocenenie prevzali ďalší 3 laureáti, ktorí ocenenie získali za rok 2022.

Cena mesta Prešov sa udeľuje fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Výtvarné dielo, ktoré ocenení dostávajú, je dielom sochára Mgr. art. Jaroslava Drotára.

 

Ocenení Cenou mesta Prešov za rok 2022:

PhDr. Mikuláš Komanický - za celoživotný prínos pre Prešovský kraj a mesto Prešov v oblasti športu, práce s mládežou, rozvoj mestskej časti č. 1 a reprezentáciu mesta Prešov na Slovensku i v zahraničí.

 

akad. mal. Vladimír Ossif - za vynikajúce tvorivé činy, dlhoročný mimoriadny prínos v oblasti výtvarného umenia a za zviditeľňovanie mesta Prešov doma i v zahraničí.

 

MUDr. Ladislav Petričko, emeritný primár - za jeho celoživotné odborné a mimoriadne ľudské úsilie, ktorým výrazne prispel k rozvoju medicíny a urológie v Prešove a propagácie prešovskej nemocnice doma aj v zahraničí.

 

OPÁLOVÉ ZRNKO ZA ROK 2022

Opálové zrnko mesta Prešov je ocenením pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov. Jeho účelom je propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb a podnietiť tým záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.

 

Cena Opálové zrnko mesta Prešov sa udeľuje od roku 2003 a doteraz bolo týmto ocenením ocenených 69 podnikateľských subjektov. V roku 2023 bola ocenená spoločnosť GLASKO, s.r.o. Prešov, ktorá získala Opálové zrnko za rok 2022 za podnikateľskú činnosť ako súčasť ekonomického a zamestnaneckého života mesta s dôrazom na environmentálne prostredie a za rozvoj a reprezentáciu mesta Prešov.

 

CENA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV ZA ROK 2022

Cena primátora mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje primátor mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám a kolektívom za mimoriadny prínos a významné výsledky; ktorí v oceňovanom období prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky, dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia a športu doma alebo v zahraničí, zaslúžili sa o propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Prešov doma alebo v zahraničí; s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.

Cena primátora mesta Prešov sa udeľuje od roku 2008 a doteraz je držiteľom tohto ocenenia 121 laureátov. Dnes si Cenu primátora z rúk primátora mesta Prešov Františka Oľhu prevzali ďalší traja ocenení.

prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA - za mimoriadne zviditeľňovanie mesta Prešov doma aj v zahraničí v odbore gynekológia a pôrodníctvo a za významnú vedeckú, publikačnú a pedagogickú činnosť.

 

Ing. Štefan Staviarsky - za jeho publikačnú činnosť a celoživotnú činorodú prácu v oblasti spoločenskej, kultúrnej, športovej a hospodárskej angažovanosti, ktorou propagoval a zviditeľňoval mesto Prešov.

 

kolektív Tatrana Prešov zo sezóny 1972/1973 - k 50. výročiu od historického úspechu Tatrana Prešov za sezóny 1972/1973, keď získali 2. miesto v Československej futbalovej lige.

 

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOV

Čestné občianstvo mesta Prešov je výnimočným a veľmi vzácnym verejným ocenením. Udeľuje sa fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Prešov, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

 

V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené 6-krát. K 8 nositeľom tohto významného ocenenia pribudla ďalšia výnimočná osobnosť prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. in memoriam, za jej celoživotné odborné a mimoriadne ľudské úsilie, ktorým výrazne a významne prispela k rozvoju predškolskej pedagogiky a reprezentácii mesta Prešov v oblasti vzdelávania.

 -len-