Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Poslancov čakajú vládne návrhy, M. Šofranko má zložiť poslanecký sľub

(TASR) - Návrh na vznik epidemiologických ambulancií pre pacientov s ochorením COVID-19, zefektívnenie výberového konania do funkcie profesionálneho vojaka či poskytovanie finančnej pomoci podnikom sú témy vládnych návrhov, ktorými sa majú poslanci Národnej rady (NR) SR zaoberať na siedmej schôdzi. Zídu sa na nej v utorok 12. mája o 13.00 h. Okrem vládnych návrhov, ktoré by mali prerokovať v zrýchlenom režime, majú diskutovať aj o rôznych výročných správach. V úvode schôdze by mala zložiť sľub poslankyňa Mária Šofranko (OĽaNO), ktorá bola práceneschopná a mandátu sa dosiaľ neujala.

Poslanci sa majú zaoberať napríklad novelou zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá má umožniť, aby počas koronakrízy vznikli epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Návrh, ktorým by sa menilo viacero zákonov, má tiež regulovať zriaďovanie mobilných odberových miest.

Z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vyplýva, že všetky typy podnikov sa budú môcť v čase koronakrízy uchádzať o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH).

Vládna novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov predpokladá zefektívnenie výberového konania do funkcie profesionálneho vojaka či možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je jeho miesto výkonu štátnej služby.

Na siedmej schôdzi má zložiť sľub poslanca volebná líderka OĽaNO Mária Šofranko. Mandát si dosiaľ neprevzala pre dlhodobú práceneschopnosť. Po jej nástupe do funkcie bude mať zákonodarný zbor plný počet poslancov, teda 150.

Poslanci majú podľa návrhu programu prerokovať na schôdzi aj niekoľko správ za minulý rok. Diskutovať majú o správe o činnosti verejného ochrancu práv, komisárky pre deti, komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj o správe o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Čaká ich tiež správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR či výročná správa Slovenského pozemkového fondu.

V navrhovanom programe schôdze je tiež návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou SR do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.