Kontakty
Slovenský rozhľad
Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava

Vladimír Dobrovič
0915 798 909

mail: skrozhlad@gmail.com
Naši partneri:

Poslanci schválili novelu zákona o financovaní škôl a školských zariadení

(TASR) - Zohľadnenie transformácie školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorá nastane 1. januára 2023, v rámci nastavenia ich financovania a zberu údajov, je cieľom novely zákona o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení. Materiál z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v utorok poslanci Národnej rady SR schválili.


Cieľom zmeny je aj doplnenie možnosti prideľovania finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva školstva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je regionálny úrad školskej správy. A to aj na nehnuteľnosti a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov, ako je štátny rozpočet.

Poslanci odsúhlasili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmiernia podmienky personálneho zabezpečenia poradní do 31. decembra 2023. Návrh síce podľa predkladateľov ponecháva súhrnný počet úväzkov odborných zamestnancov, no vymedzuje počet zamestnancov, pri ktorých sa vyžaduje plný úväzok a pri ostatných odborných zamestnancoch umožňuje vyskladanie do celkového počtu nižších úväzkov. Okrem toho sa umožní, aby sa mohli elokované pracoviská zriadiť aj mimo priestorov školy.

Rezort školstva argumentuje, že poskytuje údaje na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam. Tie sú zozbierané prostredníctvom štatistického výkazu škôl a odoslané ministerstvu školstva príslušnými regionálnymi úradmi školskej správy a Štatistickému úradu SR. Ten ich následne poskytne Ministerstvu financií SR na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane obciam na kalendárny rok 2023. "Aby bolo možné vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu uvedený proces dodržať, je potrebné zabezpečiť účinnosť návrhu zákona čo najskôr," píše sa v dôvodovej správe. Účinnosť má novela nadobudnúť dňom vyhlásenia.